Valitse sivu

Kuhakysely

LUVY kerää paikallistietoa Pikkalanlahden, Pikkalanjoen ja Vikträsk-järven kuhakannoista, niissä tapahtuneista muutoksista ja kalastuksesta alueella. Kysely on osa Siuntionjoen kevätseuranta ja Pikkalanlahden kuhan poikaskartoitukset -hankkeita, jota rahoittavat Siuntionjoki 2030 -vesistövision sopimusrahoittajat, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa selvitetään alueen kevätkutuisten kalojen, erityisesti kuhan, poikastuotantoa. Tämän kyselyn tarkoitus on täydentää poikaskartoituksilla saatavaa tietoa kuhakannan ja kalastuksen nykytilasta alueella. Tietoa voidaan hyödyntää mm. kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa.

Osallistu kyselyyn >>

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) samlar in lokal information om Pickalavikens, Pickalaåns och Vikträsks gösbestånd samt förändringar som skett samt om fiske i allmänhet. Enkäten är en del av projektet Våruppföljningen av Sjundeå å och Pickalavikens yngelkartläggning, som finansieras av Sjundeå å 2030-vattendragsvisions avtalsfinansiärer, Kyrkslätt-Sjundeå å:s fiskeriområde samt Egentliga Finlands NTM-central. I projektet reder man ut områdets vårlekande fiskars, speciellt gösens, yngelproduktion. Avsikten med enkäten är att komplettera den information som man får genom yngelkarteringarna gällande gösbeståndets och fiskets nuläge i området. Informationen kan utnyttjas bl.a. vid reglering av fisket och vården av fiskstammarna.

Svara på enkäten >>

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Enäjärven syysnuottauksissa rikottiin saalisennätyksiä

Enäjärven syysnuottauksissa rikottiin saalisennätyksiä

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeessa aloitettiin lokakuun lopussa vuoden viimeinen toimenpide, syysnuottaus. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. Yhteensä nuotataan 35 päivää, joista osa tehdään Poikkipuoliaisen puolella.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet