Valitse sivu

Osana tutkimusta haukia kerätään myös paikallisilta kalastajilta. (LUVY / Jorma Valjus)

Hauen ravinnonkäyttöä tutkitaan vuosina 2022‒2023 Hiidenvedellä osana Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanketta. Tänä vuonna kerätään aineistoa, joka on tarkoitus analysoida vuoden 2023 aikana. Aineiston keruussa on tarkoitus hyödyntää mm. kalastuskilpailujen saalista. Tämän osatutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Hiidenveden hoitokalastuksen suunnittelussa. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

”Hauet ovat ravintoketjun huippupetoja ja särkikalojen tärkeimpiä luontaisia laiduntajia. Hiidenveden eri selkäalueiden kalaston lajisuhteissa ja kalamäärissä on eroja, joten on kiinnostavaa selvittää, onko haukien ravinnonkäytössä nähtävissä vastaavasti alueellisia eroja. Haukien tiedetään olevan opportunistisia petoja, eli niille kelpaa monenlainen ravinto. Erityisen kiinnostavaa on hauen merkitys särkikalojen laiduntajana Hiidenveden rehevimmillä selkäalueilla, jotka kärsivät särkikalojen runsastumisesta”, toteaa hankkeen projektipäällikkö, LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Haukiaineiston keruussa toivotaan myös paikallisten kalastajien apua. Tutkimuksen kattavuuden kannalta olisi tarpeellista, että eri kokoisia haukia saataisiin kerättyä eri vuodenaikoina.

”Jos haluat auttaa tutkimuksessa, hauet tulisi pakastaa kokonaisina ja ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin sovitaan noudosta. Aineistoksi käyvät hyvin esim. sivusaaliina tulleet vaurioituneet kalat”, Vesterinen lisää.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanketta rahoittavat Hiidenvesi– ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioiden kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Hiidenveden kunnostus -hankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.