Valitse sivu

Lokaniityn kosteikko, jota on seurattu viime vuosina, on myös seurantaohjelmassa vuonna 2022. Kuva vuodelta 2016. (LUVY / Arto Muttilainen)

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kartoitetaan viitisenkymmentä hankkeessa aiemmin toteutettua kosteikkoa kesän 2022 aikana. Kartoituksia tehdään osin uudelleen samoilla kosteikoilla kuin edelliskerroilla vuosina 2014 ja 2011, ja osittain myös uusilla kohteilla. Kohteita on kaikkien hanketta rahoittavien kuntien, Vihdin, Lohjan, Karkkilan ja Lopen, alueilla. Hiidenvesi-hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

”Kosteikkokartoituksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kosteikkojen kiintoaineen määriin ja kunnostustarpeeseen, mutta myös arvioidaan niiden toimivuutta ja kasvillisuuden kehittymistä vuosien kuluessa”, toteaa hankkeen koordinaattori, LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Maastokartoituksen lisäksi hankkeessa otetaan vesinäytteitä viidellä kosteikolla niiden toimivuuden tutkimiseksi.

”Kosteikkoja on rakennettu Hiidenveden valuma-alueelle kunnostuksen alkuajoista lähtien yhteensä toistasataa, joten niiden kunnon ja vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa Hiidenveden kunnostusta nyt ja tulevaisuudessakin”, Vesterinen lisää.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.