Valitse sivu
Arvostamme LUVYä kokoavana voimana alueen vesiensuojelussa

Arvostamme LUVYä kokoavana voimana alueen vesiensuojelussa

Lohjalla, Etelä-Suomen suurimman järven rannalla sijaitseva paperitehdas Sappi Kirkniemi käyttää vettä vastuullisesti, minimoi vesistövaikutuksiaan ja on saanut siitä jopa tunnusta. Yhteistyö LUVYn kanssa on jatkunut 45 vuotta. Paperia ei voi valmistaa ilman vettä ja...
Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä

Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä

LUVY on huolehtinut Vihdin Veden puhdistamoiden eli Nummelan ja kirkonkylän laitosten kuormitustarkkailusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Puhdistamoiden teho on korkea ja samalla se on suuri ylpeyden aihe paitsi vesilaitokselle myös yhteistyökumppaneille. Vihdin...

Yhteistyöllä laajaa vesistöseurantaa

Yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa Uudenmaan ELY-keskus seuraa vesistöjen tilaa ja kartoittaa laajempia kokonaisuuksia. Kun on kyse yhteisten vesien suojelusta, kaikki alkaa systemaattisesta seurannasta. ELY-keskus täydentää kuntien omaa...
Pintavesien suojelua Kirkkonummella

Pintavesien suojelua Kirkkonummella

Kirkkonummella on pintavesien seurantaohjelmassa 21 järveä sekä merialueet. Ohjelmassa seurataan näytteillä järvien ja merialueiden tilaa: kuormitusta, levätilannetta ja veden laatua. Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry täydentää kunnallista seurantaa siltä...
Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä

Pieni, mutta tehokas puhdistamo

Pienikin puhdistamo voi olla tehokas ja toimiva, kunhan laitoksen hoitaminen ja tarkkailu on kunnossa. Kirkkonummen Veden Volsin jätevedenpuhdistamoa hoidetaan ja tarkkaillaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) kanssa. Puhdistamoinsinööri Marja...
Lohjan pohjavedet ovat yhteinen asia

Lohjan pohjavedet ovat yhteinen asia

Lohjan pohjavesien tarkkailu on yhdistetty 16 toimijaa palvelevaksi ratkaisuksi. Ennakoiva pohjavesien suojelu on yhteinen asia ja voimavara. Pohjavesien yhteistarkkailulla saadaan yksittäisiä tarkkailuja tarkempi kokonaiskuva alueen pohjaveden laadusta ja määrästä....