Valitse sivu

Tutkimuksessa selvitettiin vedenlaadun vaikutuksia raakkuihin.

Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimusraportti arvioi Karjaanjoen vesistön Mustionjoen raakkupopulaation (Margaritifera margaritifera) menestymisen edellytyksiä vedenlaadun näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin osana Freshabit Life IP -hanketta Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n (LUVY) yhteistyönä.

Vedenlaatu on keskeinen tekijä raakun selviämisen kannalta. Mustionjoen vedenlaatu on viime vuosikymmeninä pikkuhiljaa parantunut muun muassa maataloudessa tehtyjen toimenpiteiden ansiosta, kun jokeen kohdistuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus on vähentynyt. Kasvatuskokeessa jokeen istutetut raakut selvisivät herkästä poikasvaiheestaan hyvin ja kasvoivat jopa hieman odotettua enemmän. Raportissa todetaan, että asian tiimoilta tulisikin vielä tehdä jatkotutkimuksia.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Raakun mahdollisuudet Karjaanjoella : Mustionjoen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kuormitustekijöiden moninäkökulmainen kestävyysarviointi

Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE Luonto-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.