Valitse sivu

Tule tekemään kanssamme työtä Länsi-Uudenmaan vesien hyväksi!

Liity työyhteisöömme, sinä ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja organisointitaitoinen pohjavesiasiantuntija, vastaamaan yhdistyksen toimialueella pohjavesien määrään, laatuun ja tarkkailuihin sekä suojelusuunnitelmiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Lisäksi osallistut aktiivisesti myös yhdistyksen hanketoimintaan sekä huolehdit muista sinulle osoitetuista tehtävistä.

Pohjavesiasiantuntijuuden ja siihen liittyvän työkokemuksen lisäksi toivomme, että sinulla on kyky toimia itsenäisesti, sinulla on koordinointi- sekä viestintäosaamista ja toimit luontevasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Eduksi katsotaan, jos sinulla on kokemusta monien eri toimijoiden yhteistarkkailusta sekä kaatopaikkatarkkailusta sekä paikkatieto-osaamista. Tuemme tehtävässä onnistumistasi osaavien kollegojen lisäksi mm. joustavilla etätyömahdollisuuksilla ja hyvillä työterveyden palveluilla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä (LUVY) työskentelee vuoden 2023 alkaessa 27 työntekijää ja toimipaikkamme sijaitsee Lohjalla. Samassa toimipaikassa sijaitsee laboratorioyhtiömme LUVYLab Oy Ab, jossa työskentelee noin 10 työntekijää. Yhdistyksen päätehtävä on edistää vesiensuojelua toimialueellamme Länsi-Uudellamaalla. Aatteellisen työn lisäksi harjoitamme liiketoimintaa voittoa tavoittelematta. Tuotamme tilaustutkimuspalveluita sekä koordinoimme ja toteutamme erilaisia vesiensuojelua edistäviä hankkeita. Yhdistyksen liikevaihtomme on noin 3 milj. € ja laboratoriollamme noin 1,3 milj. €.

Teemme tilaustutkimusta, jossa työskentelee noin 10 alan asiantuntijaa. Tilaustutkimukset muodostuvat pääosin velvoitetarkkailuista sekä muista vesien tilan seurantaa ja kunnostamista koskevista tilauksista. Noin puolet liikevaihdostamme koostuu erilaisista vesien tilaa parantavista hankkeista, joiden parissa työskentelee noin 15 asiantuntijaa.

Edellytämme:

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • kokemusta soveltuvista työtehtävistä, kokemus eri toimijoiden yhteistarkkailusta ja kaatopaikkatarkkailusta katsotaan eduksi
 • hyviä sosiaalisia taitoja ja halua tehdä sidosryhmätyötä ja viestintää
 • osaamista paikkatietotyökaluista, kuten Qgis. Tietokantaosaaminen katsotaan eduksi
 • ajokortti ja oma auto ovat välttämättömiä
 • erinomaisia tiimityöskentelytaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • erinomaista suomen kielen sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa

Tarjoamme:

 • vaihtelevat työtehtävät
 • mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöihin
 • joustavat etätyömahdollisuudet
 • asiantuntijuutta arvostavan avoimen työyhteisön
 • merkityksellisen työn sisällön
 • asiantuntevat kollegat, jotka tukevat työsi onnistumisessa
 • kehittymishaluisen työyhteisön

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja noudatamme Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Palkkaus vahvistetaan henkilövalinnan yhteydessä.

Hakemukset (CV liitteenä) palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse ma 19.12.2022 klo 12.00 mennessä piritta.ekroth@luvy.fi. Haastattelut toteutetaan viikolla 51.

Lisätietoja antavat:

Jaana Pönni: jaana.ponni@luvy.fi, 050 575 1738

Tiina Asp: tiina.asp@luvy.fi, 045 7750 7726

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.