Välj en sida
Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

Finlands miljöcentral publicerade 27.8. en ny bedömning av det ekologiska tillståndet hos Finlands ytvatten. Den klassificering av det ekologiska tillståndet som nu publicerats, ger allt noggrannare information om de vattendrag som behöver åtgärder för att uppnå eller...
Intensivfiske i Kalljärvi, Veikkola

Intensivfiske i Kalljärvi, Veikkola

Kalljärvi notas den här veckan för att restaurera sjöns tillstånd. Det sker en intensivnotning av karpfiskar i Kalljärvi mellan onsdag och fredag. Det andra notningstillfället infaller i början av september. Avsikten med notningen är att minska mängden karpfisk som...