Välj en sida
Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

Den lokala vattenskyddsföreningen kompletterar kommunens egen uppföljning. I Kyrkslätts uppföljningsprogram gällande ytvattnen, ingår 21 sjöar samt havsområdet. Inom ramen för programmet följer man med tillståndet i sjöar och hav med provtagningar det vill säga:...