Välj en sida
INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling inverkar positivt  på bl.a. närmiljöns och -vattendragets tillstånd. Evenemanget har inställts på grund av den rådande coronasituationen. Ett öppet och avgiftsfritt publiktillfälle i Järnefeltsalen i Lojo stadsbibliotek 7.12....
Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Föreningens verksamhet fortsätter stark och projektverksamheten är livlig. LUVYs höstmöte år 2021 hölls som ett hybridmöte tisdagen den 23.11. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2022. Föreningens omsättning uppskattas till drygt 2,6...
Vid åkerkantsevenemanget på Vierelä gård bekantade man sig med fånggrödor samt den nya våtmarken

Vid åkerkantsevenemanget på Vierelä gård bekantade man sig med fånggrödor samt den nya våtmarken

Bild 1: Mika Malin (i förgrunden) förevisar alfa alfa, en av de arter som används som bottengröda. Trots det regniga höstvädret sammankom över 20 deltagare på Vierelä gård för att höra om mångformig och regenerativ odling vid åkerkantsevenemanget 7.10, som...