Välj en sida
Arbetet med restaureringen av sjöarna i Veikkola fortsätter: man väntar med spänning på effekterna av skedet med effektiverat fiske

Arbetet med restaureringen av sjöarna i Veikkola fortsätter: man väntar med spänning på effekterna av skedet med effektiverat fiske

Provfiske i sjön Kalljärvi år 2019. Veikkola sjörestaurering 2021–2022 -projektet fortsätter detta år och många intressanta åtgärder är på kommande. Målsättningen är liksom under de tidigare åren, att minska den yttre- och inre belastningen i sjöarna Perälänjärvi,...
Inbjudan till webbinarium: Välkommen på kustvattenkväll! – Vattenskydd och restaureringsåtgärder vid kustens pilotobjekt och dess avrinningsområden

Inbjudan till webbinarium: Välkommen på kustvattenkväll! – Vattenskydd och restaureringsåtgärder vid kustens pilotobjekt och dess avrinningsområden

Kustvattenvision- projektets målsättning är att påbörja restaurering av de eutrofierade havsvikarna och kustvattnen utgående från tillrinningsområdena, så att vattnen uppnår ett gott ekologiskt tillstånd. (LUVY / Jussi Vesterinen) Västra Nylands vatten och miljö rf...