Välj en sida
Det finns ett fortsatt behov av rådgivning gällande glesbygdens avloppsvatten – under år 2021 kontaktade invånarna oss nästan 150 gånger

Det finns ett fortsatt behov av rådgivning gällande glesbygdens avloppsvatten – under år 2021 kontaktade invånarna oss nästan 150 gånger

Det lönar sig att påbörja planeringen av servicen eller renoveringen av avloppssystemet redan på våren. Glesbygdsavloppsvattenprojektets arbetare svarade även detta år i rådgivningstelefonen eller -e-posten på samma sätt som under tidigare år. Under år 2021 nådde...
Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

Billnäs nedvandringskonstruktion är globalt sett unik och därför bör alla erfarenheter av den dokumenteras noga. (LUVY / Miina Rautiainen) I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020,...
Inbjudan: Fältträff 21.4 i Kyrkslätt – kalk, fiber eller gips? Allt, som du vill veta om jordförbättringsmedel

Inbjudan: Fältträff 21.4 i Kyrkslätt – kalk, fiber eller gips? Allt, som du vill veta om jordförbättringsmedel

Spridningen av strukturkalk på åkern sker smidigt med traktor. (Inkeri Hennola) Vet du vilket jordförbättringsmedel som lämpar sig bäst på dina åkrar, strukturkalk, fiber eller gips? Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att skydda vattnen och det är...
Fiskbeståndet i Sjundeå Tjusträsk är tillfredsställande och i Vikträsk bra – den vanligaste fiskarten är björkna

Fiskbeståndet i Sjundeå Tjusträsk är tillfredsställande och i Vikträsk bra – den vanligaste fiskarten är björkna

Största delen av fångsten i Tjusträsk var små mörtfiskar. (LUVY / Jorma Valjus) Tillståndet i fiskbestånden i Tjusträsk och Vikträsk undersöktes under sommaren 2021 med hjälp av provfiske med nät inom ramen för Sjundeå å restaureringsprojekt 2020–2022, som koordineras...