Välj en sida

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter anlägga en kedja av fyra våtmarksbassänger i en sluttning mot Karisån. Målet är att förbättra kvaliteten på det vatten som rinner ut i Karisån och att förhindra att det lekgrus som restaurerats åt öringen år 2017 skulle täckas in av slam.

Läs mera på finska