Välj en sida

Högfors damm hindrar vandringsfisk och andra vattenlevande organismer från att ta sig upp för vattendraget i Högfors.

Karisån och de talrika forsarna i Högforsområdet bildar en exceptionellt fin vattendragshelhet i södra Finland, där fiskevattnen och naturens mångfald lockar besökare också längre ifrån. På grund av dammarna i Högfors har ändå inte vandringsfisken eller andra vattenlevande organismer fria vandringsmöjligheter till vattendragen uppströms.

Målet med det utredningsprojekt som just påbörjats vid namn Stigningen lyckas i Högfors är att undersöka det nuvarande tillståndet och användningsbehovet hos Högfors eller Kivistö damm i forsområdets övre lopp samt reda ut vilka alternativ som finns för att återfå vandringförbindelsen antingen genom att kringgå hindret eller riva det. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hannu Alatalo
chef för vattendragsenheten
hannu.alatalo@maveplan.fi
040 516 1504
Maveplan Oy

Stigningen lyckas i Högfors -projektet finansieras av Västra Nylands Vatten och miljö rf (LUVY) och kommunerna i området, Högfors, Vichtis, Lojo och Loppis, genom Hiidenvesi restaureringsprojekt. Dessutom finansieras projektet direkt av Högfors stad, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry och Nyhkälä-Järvenpää-Tuorila-Vattola delägarlag. Projektet stöds också genom Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program.