Välj en sida

Av mörtfiskarna tillreddes läckra fiskbullar. (LUVY / Maj Rasilainen)

Projektet effektiverat vårdfiske i sjön Enäjärvis andra år inleddes med ett 10 dagars fiske med not i medlet av mars. Fångsten detta år blev endast en fjärdedel av fångsten på 4 000 kg året innan. Huvuddelen av fångsten utgjordes av mört (47 %) och braxen (37 %). Dessutom fick man gers (13 %). Notfisket utfördes av yrkesfiskarna Aulis och Petteri Kiiskilä. Glädjande var att nästan hela fångsten utnyttjades som föda, bland annat vid det evenemang som Västra Nylands Hola Lake II -projektet arrangerade Särkikalasta särvintä -kokkauskurssilla (Matlagningskursen Pålägg av mört) i slutet av mars. Då isarna har gått från Enäjärvi fortsätter vårdfisket med ryssjefiske av lekande mörtfiskar.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Västra Nylands HOLA Lake II-projektet har erhållit en finansiering på  159 255,00 € från Ykkösakseli ry Leader-verksamhetsgruppen från programmet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Dessutom finansieras projektet av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvision. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojektet är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Projektet Enäjärvi effektiverade vårdfiske finansieras under åren 2022–2024 av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry , Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO och Sjundeå å 2030-visionens finansiärer, tillrinningsområdets kommuner samt Rosk’n Roll Oy Ab. Under år 2022 deltog även Wärtsilä i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Enäjärvi effektiviserat fiske med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.