Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhet fortsätter stark och fiskeriområden har anslutit sig som medlemmar.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2019 hölls i Sjundeå tisdagen den 26.11. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2020. Föreningens omsättning uppskattas till drygt 2,5 miljoner euro och i föreningen arbetar ca 25 anställda. Till styrelsen, som nya medlemmar, valdes för åren 2020–2022 följande personer:

”Det är fint, att av de fiskeriområden som grundats, har Kyrkslätt-Sjundeå och Svartåns vattendrags fiskeriområden anslutit sig som medlemmar i föreningen. Det faktum, att Kyrskslätt-Sjundeå fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan kommer att uppgöras av föreningen, ger goda förutsättningar för att sammanjämka de gemensamma intressena att uppnå och upprätthålla ett gott tillstånd i vattendraget” konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni.

Jaana Pönni
Verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738