Välj en sida
Ryssjorna lades igen ut i sjön Enäjärvi efter en sommarpaus – det är möjligt att igen få komma med i talkoarbetet och vittja ryssjorna

Ryssjorna lades igen ut i sjön Enäjärvi efter en sommarpaus – det är möjligt att igen få komma med i talkoarbetet och vittja ryssjorna

En paunett eller en öppen ryssja i i sjön Enäjärvi på våren. (LUVY / Jussi Vesterinen)  Man fortsatte fisket med ryssja i Enäjärvi sjö i början av augusti efter en paus på en dryg månad. Ryssjefisket utförs med 10 paunetter dvs. öppna ryssjor under ca två månaders...
Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Sjön Enäjärvi januari 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) Konkurrensutsättningen för åtgärderna inom det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi i Vichtis har avslutats och vårdfiskarna för såväl notfisket som fisket med ryssja har valts. För vinter- och höstnotfisket valdes...