Välj en sida
Produktionen av fiskresurser stärks genom att restaurera livsmiljön i miljöprogrammet för fiskerinäringen – en ny finansieringsmodell för att lösa miljöutmaningar testas inom programmet

Produktionen av fiskresurser stärks genom att restaurera livsmiljön i miljöprogrammet för fiskerinäringen – en ny finansieringsmodell för att lösa miljöutmaningar testas inom programmet

Bild: LUVY samt Valonia arrangerar utbildning i restaurering av rinnande vatten. Produktionen av fiskresurser stärks genom att restaurera livsmiljön i miljöprogrammet för fiskerinäringen – en ny finansieringsmodell för att lösa miljöutmaningar testas inom programmet...
Svartåns fiskvägar öppnades

Svartåns fiskvägar öppnades

Svartåns två första fiskevägar har öppnats och tagits i bruk den 4.5.2020 (pga rådande situation, utan publik) och fiskarna slipper nu vandra och söka nya boplatser i Svartån upp till Åkerfors. Kolla videorna Till början görs nu först mätningar i båda fiskvägen och...