Välj en sida
Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Bild: Avloppsvattensystemen måste servas och skötas. Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt, inom Tavastfjärderns strandområde. Dessutom...
Restaureringen av Enäjärvi sjö kräver krafttag – effektivt vårdfiske och kemikaliebehandling

Restaureringen av Enäjärvi sjö kräver krafttag – effektivt vårdfiske och kemikaliebehandling

Restaureringsplanen för Enäjärvi sjö har blivit klar. Enligt planen förutsätter en förbättring av tillståndet i sjön, att den inre belastningen minskas. Som de mest centrala metoderna för att minska den inre belastningen nämns ett betydligt effektivare vårdfiske,...
LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

Bild: Rådgivningen koncentreras på områden som är känsliga för förorening som ex. stränder. Oftast är förnyelsebehovet av avloppssystemen litet på strandområden där stugor är i majoritet. Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning...