Välj en sida
På glesbygdsavloppsvattenseminariet fick man höra om framtiden för behandling av avloppsvatten, vattenförsörjningen och recirkuleringen av näringsämnen

På glesbygdsavloppsvattenseminariet fick man höra om framtiden för behandling av avloppsvatten, vattenförsörjningen och recirkuleringen av näringsämnen

Ilkka Juva presenterar vattenförsörjningsstrategier och framtidens riktlinjer. (LUVY / Kirsi Mansilla) Drygt 20 personer sammankom vid ett seminarium i Trä-Anttila den 11.10 för att höra aktuella saker gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling. På plats fanns också...