Välj en sida
INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling inverkar positivt  på bl.a. närmiljöns och -vattendragets tillstånd. Evenemanget har inställts på grund av den rådande coronasituationen. Ett öppet och avgiftsfritt publiktillfälle i Järnefeltsalen i Lojo stadsbibliotek 7.12....
Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Bild: Avloppsvattensystemen måste servas och skötas. Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt, inom Tavastfjärderns strandområde. Dessutom...