Välj en sida
Det finns ett fortsatt behov av rådgivning gällande glesbygdens avloppsvatten – under år 2021 kontaktade invånarna oss nästan 150 gånger

Det finns ett fortsatt behov av rådgivning gällande glesbygdens avloppsvatten – under år 2021 kontaktade invånarna oss nästan 150 gånger

Det lönar sig att påbörja planeringen av servicen eller renoveringen av avloppssystemet redan på våren. Glesbygdsavloppsvattenprojektets arbetare svarade även detta år i rådgivningstelefonen eller -e-posten på samma sätt som under tidigare år. Under år 2021 nådde...
INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

INSTÄLLT: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig avloppsvattenbehandling inverkar positivt  på bl.a. närmiljöns och -vattendragets tillstånd. Evenemanget har inställts på grund av den rådande coronasituationen. Ett öppet och avgiftsfritt publiktillfälle i Järnefeltsalen i Lojo stadsbibliotek 7.12....