Välj en sida
Inbjudan: Jättegröe slåttertalko 6.6 och fisk från katsa till köket 11.6 – Kom med på LUVYs fältdagar för att lära dig och pröva något nytt!

Inbjudan: Jättegröe slåttertalko 6.6 och fisk från katsa till köket 11.6 – Kom med på LUVYs fältdagar för att lära dig och pröva något nytt!

Den invasiva arten jättegröe (Glyceria maxima) växer som omfattande ljusgrön vegetation intill vattendrag och kan orsaka igenväxning av stränderna. Vad är jättegröe och vad kan man göra åt växten? Hur fiskar man med katsa (sk. mjärde)? Hur hanterar man fiskfångsten?...
HOLA Lake II-projektet fortsätter det omfattande sjörestaureringsarbetet – även populära kurser i fiskbehandling fiskrätter på kommande

HOLA Lake II-projektet fortsätter det omfattande sjörestaureringsarbetet – även populära kurser i fiskbehandling fiskrätter på kommande

Man söker efter olika sätt att använda de hittills rätt outnyttjade mörtfiskarna. (Sini Pöytäniemi) Den inhemska fisken är en klimatvänlig och hälsosam råvara. Projektet, som nyligen startat, strävar till att öka användningen av de speciellt lite använda fiskbestånden...