Välj en sida
Inbjudan: Jättegröe slåttertalko 6.6 och fisk från katsa till köket 11.6 – Kom med på LUVYs fältdagar för att lära dig och pröva något nytt!

Inbjudan: Jättegröe slåttertalko 6.6 och fisk från katsa till köket 11.6 – Kom med på LUVYs fältdagar för att lära dig och pröva något nytt!

Den invasiva arten jättegröe (Glyceria maxima) växer som omfattande ljusgrön vegetation intill vattendrag och kan orsaka igenväxning av stränderna. Vad är jättegröe och vad kan man göra åt växten? Hur fiskar man med katsa (sk. mjärde)? Hur hanterar man fiskfångsten?...
HOLA Lake II-projektet fortsätter det omfattande sjörestaureringsarbetet – även populära kurser i fiskbehandling fiskrätter på kommande

HOLA Lake II-projektet fortsätter det omfattande sjörestaureringsarbetet – även populära kurser i fiskbehandling fiskrätter på kommande

Man söker efter olika sätt att använda de hittills rätt outnyttjade mörtfiskarna. (Sini Pöytäniemi) Den inhemska fisken är en klimatvänlig och hälsosam råvara. Projektet, som nyligen startat, strävar till att öka användningen av de speciellt lite använda fiskbestånden...
Fullt hus under Hiidenvesi-kvällen – minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning och fiskbeståndet tillstånd i Hiidenvesi sjö huvudfrågor

Fullt hus under Hiidenvesi-kvällen – minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning och fiskbeståndet tillstånd i Hiidenvesi sjö huvudfrågor

Hiidenvesi kvällen 4.3.2020 Hiidenvesi-kvällen fyllde onsdagen 4.3 helt auditoriet i Vichtis kommunkansli. Under tillfället presenterades metoder att minska belastningen från jord- och skogsbruk samt förbättra fiskbeståndets tillstånd i sjön. Eleverna från Ojakkala...
Välkommen på en virtuell resa för att lära dig om vårdfiske!

Välkommen på en virtuell resa för att lära dig om vårdfiske!

Bild: Kartberättelsen är interaktiv och presenterar vårdfiskets grunder och premisser samt mål och metoder i ord, bild och film. Vi har publicerat en ny kartberättelse, där du har möjlighet att bekanta dig med vårdfiske i finländska och svenska sjölandskap. Du hittar...
Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö undersöktes under sommaren – såväl gösstammen som karpfiskstammarna är rikliga

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö undersöktes under sommaren – såväl gösstammen som karpfiskstammarna är rikliga

Bild: Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter vart tredje år Helsingfors universitet göra en undersökning med ekolodning och provtrålning av fiskbeståndet med målet att samla in noggrannare information om sjöns fiskbestånd till grund för planeringen av...
Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde, Sjundeå å 2030-projektet och LUVY uppgör fiskeområdets bruks- och skötselplan som ett samarbete

Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde, Sjundeå å 2030-projektet och LUVY uppgör fiskeområdets bruks- och skötselplan som ett samarbete

Bild: Föreningen LASYs Juha Uusitalo och LUVYs Lauri Lukka plockar ut fisk från provnäten vid provfisket i Enäjärvi sjö sommaren 2019. Onsdagen den 23.10. sammankom de inom Sjundeå å 2030-projektet, som är intresserade av fiskerihushållningsärenden, för att diskutera...