Välj en sida
Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

Den nya dagvattenlösningen i Horsbäck i Raseborg fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central – minskar belastningen som kommer till havsviken

Dragsviksfjärden är en grund havsvik som lider av igenväxning. (LUVY / Jussi Vesterinen) Man bygger fördröjnings- och behandlingslösningar för dagvattnen från Horsbäck småindustriområde i Raseborg. Samtidigt minskar man den vattendragsbelastning som i rinner ut i...
Restaureringsplanerna för kustens pilotområden blev klara – de startar ett viktigt arbete för att förbättra tillståndet i havsvikarna

Restaureringsplanerna för kustens pilotområden blev klara – de startar ett viktigt arbete för att förbättra tillståndet i havsvikarna

Förbättrandet av kustvattnens skick inleds i havsvikarna. (LUVY / Jussi Vesterinen) Restaureringsarbetet i den västnyländska kusten och havsvikarna håller på att inledas. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inledde i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och...
Inbjudan till webbinarium: Välkommen på kustvattenkväll! – Vattenskydd och restaureringsåtgärder vid kustens pilotobjekt och dess avrinningsområden

Inbjudan till webbinarium: Välkommen på kustvattenkväll! – Vattenskydd och restaureringsåtgärder vid kustens pilotobjekt och dess avrinningsområden

Kustvattenvision- projektets målsättning är att påbörja restaurering av de eutrofierade havsvikarna och kustvattnen utgående från tillrinningsområdena, så att vattnen uppnår ett gott ekologiskt tillstånd. (LUVY / Jussi Vesterinen) Västra Nylands vatten och miljö rf...