Välj en sida
LUMME-projektet fick 480 900 euros finansiering från Nylands NTM-central – inom projektet befrämjas jord- och skogsbrukets vattenskydd i Västra Nyland

LUMME-projektet fick 480 900 euros finansiering från Nylands NTM-central – inom projektet befrämjas jord- och skogsbrukets vattenskydd i Västra Nyland

Det är ofta svårt och arbetsdrygt att få information om jord- och skogsbrukets vattenskyddsåtgärder. (LUVY / Henna Björkqvist) Jordbruket är en betydande belastare av vattendragen i Västra Nyland, men vattenskyddsåtgärder och dess stöd är ofta svåra och arbetsdryga...
Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Vid åkerenstillfället undersökte man åkerns växtskick samt diskuterade om markförbättringsmedlen. (LUVY / Miina Rautiainen) Åkerrenstillfället, som arrangerades av LUVY, lockade över tio jordbrukare i april till Tampaja gård i Kyrkslätt för att diskutera om...