Välj en sida
Åkerområden inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s tillrinningsområden har behandlats med strukturkalk – målsättningen är ett förbättrat tillstånd i vattendragen

Åkerområden inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s tillrinningsområden har behandlats med strukturkalk – målsättningen är ett förbättrat tillstånd i vattendragen

Inom Hiidenvesi och Sjundeå å 2030 projekten förverkligade man för första gången spridning av ett jordförbättringsmedel, som påverkar vattnet, strukturkalk, på totalt 120 ha åkermark. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med odlarna och avsikten med det var, att...