Välj en sida
Grävningsarbetet vid VALUME-projektets första pilotobjekt inleds: En våtmark och en fåra i två plan byggs i Maasojadiket

Grävningsarbetet vid VALUME-projektets första pilotobjekt inleds: En våtmark och en fåra i två plan byggs i Maasojadiket

Området vid våtmarksbassängen i december 2021, innan grävningsarbetet inletts. Vattenhantering i jord- och skogsbruksområdena i västra Nyland – VALUME – projektet har framskridit från planering till förverkligande. I Maasoja i Vichtis bygger man en fåra i två plan och...
Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Sjön Poikkipuoliainen sommaren 2020. (LUVY / Jorma Valjus) Restaureringsplanen, som omfattar tre sjöar i Vichtis, Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi, har blivit klar.  Vattenkvaliteten i dessa sjöar är till stor del beroende av vattenkvaliteten i den...
Slutrapporten år 2020 gällande Veikkola vattendragsprojekt avslöjar nya uppgifter om sjöarna inre och yttre belastning

Slutrapporten år 2020 gällande Veikkola vattendragsprojekt avslöjar nya uppgifter om sjöarna inre och yttre belastning

Dagvattenprovtagning i Veikkola i april 2020. Inom Veikkola vattendragsprojekt fick man under åren 2020-2021  flera betydande delprojekt klara, av vilka de mest viktiga var utredningen av den inre belastningen, den yttre belastningens precisering med uppdaterade...