Välj en sida
Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Det effektiverade vårdfisket med not i sjön Enäjärvi inleds – även i sjön Poikkipuoliainen är notfiskedagar på kommande

Höstligt fiske med not under tidigare år. (Satu Mali) Höstens ryssjefiske inom det effektiverade vårdfisket i sjön Enäjärvi i Vichtis avslutades och i tur står höstfiske med not. Som huvudentreprenörer i notfisket fungerar yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. De...
På glesbygdsavloppsvattenseminariet fick man höra om framtiden för behandling av avloppsvatten, vattenförsörjningen och recirkuleringen av näringsämnen

På glesbygdsavloppsvattenseminariet fick man höra om framtiden för behandling av avloppsvatten, vattenförsörjningen och recirkuleringen av näringsämnen

Ilkka Juva presenterar vattenförsörjningsstrategier och framtidens riktlinjer. (LUVY / Kirsi Mansilla) Drygt 20 personer sammankom vid ett seminarium i Trä-Anttila den 11.10 för att höra aktuella saker gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling. På plats fanns också...