Välj en sida
Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Vid åkerenstillfället undersökte man åkerns växtskick samt diskuterade om markförbättringsmedlen. (LUVY / Miina Rautiainen) Åkerrenstillfället, som arrangerades av LUVY, lockade över tio jordbrukare i april till Tampaja gård i Kyrkslätt för att diskutera om...
Inbjudan: Fältträff 21.4 i Kyrkslätt – kalk, fiber eller gips? Allt, som du vill veta om jordförbättringsmedel

Inbjudan: Fältträff 21.4 i Kyrkslätt – kalk, fiber eller gips? Allt, som du vill veta om jordförbättringsmedel

Spridningen av strukturkalk på åkern sker smidigt med traktor. (Inkeri Hennola) Vet du vilket jordförbättringsmedel som lämpar sig bäst på dina åkrar, strukturkalk, fiber eller gips? Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att skydda vattnen och det är...
Arbetet med restaureringen av sjöarna i Veikkola fortsätter: man väntar med spänning på effekterna av skedet med effektiverat fiske

Arbetet med restaureringen av sjöarna i Veikkola fortsätter: man väntar med spänning på effekterna av skedet med effektiverat fiske

Provfiske i sjön Kalljärvi år 2019. Veikkola sjörestaurering 2021–2022 -projektet fortsätter detta år och många intressanta åtgärder är på kommande. Målsättningen är liksom under de tidigare åren, att minska den yttre- och inre belastningen i sjöarna Perälänjärvi,...
Slutrapporten år 2020 gällande Veikkola vattendragsprojekt avslöjar nya uppgifter om sjöarna inre och yttre belastning

Slutrapporten år 2020 gällande Veikkola vattendragsprojekt avslöjar nya uppgifter om sjöarna inre och yttre belastning

Dagvattenprovtagning i Veikkola i april 2020. Inom Veikkola vattendragsprojekt fick man under åren 2020-2021  flera betydande delprojekt klara, av vilka de mest viktiga var utredningen av den inre belastningen, den yttre belastningens precisering med uppdaterade...
Vid åkerkantsevenemanget på Vierelä gård bekantade man sig med fånggrödor samt den nya våtmarken

Vid åkerkantsevenemanget på Vierelä gård bekantade man sig med fånggrödor samt den nya våtmarken

Bild 1: Mika Malin (i förgrunden) förevisar alfa alfa, en av de arter som används som bottengröda. Trots det regniga höstvädret sammankom över 20 deltagare på Vierelä gård för att höra om mångformig och regenerativ odling vid åkerkantsevenemanget 7.10, som...