Välj en sida
I Sjundeå å och Pickalaviken är punktbelastningens andel och inverkan på vattenkvaliteten oförändrad – Mindre mängder blågröna alger än tidigare i Björnträsket men vattendraget är fortsättningsvis frodigt

I Sjundeå å och Pickalaviken är punktbelastningens andel och inverkan på vattenkvaliteten oförändrad – Mindre mängder blågröna alger än tidigare i Björnträsket men vattendraget är fortsättningsvis frodigt

 I april 2021 var dikesvattnet ställvis grumligt i Sjundeå å området. (LUVY / Arto Muttilainen) Samkontrollraporten 2021 över Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar.  I samkontrollen kontrollerar man effekterna av punktbelastarnas avloppsvattenbelastning på...