Välj en sida
Samkontrollrapporten för år 2022, gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken, har blivit klar – punktbelastningens andel i förhållande till den diffusa belastningen är fortsättningsvis mycket liten 

Samkontrollrapporten för år 2022, gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken, har blivit klar – punktbelastningens andel i förhållande till den diffusa belastningen är fortsättningsvis mycket liten 

Pickalaviken sommaren 2022 (LUVY / Johan Lindholm)  Samkontrollrapporten gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken år 2022 har blivit klar. I samkontrollen kontrollerar effekterna av punktbelastarnas avloppsvatten utgående från miljötillståndens...
Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag erbjuder en översikt över vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö, Lojo sjö, samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde år 2022

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag erbjuder en översikt över vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö, Lojo sjö, samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde år 2022

Lojo sjö i januari 2022. (LUVY / Arto Muttilainen)  Kontrollresultaten gällande vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjös och Lojo sjö-områdets samt Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområdets samkontrollområden för år 2022 granskades i en gemensam sammandragsrapport....
Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Pojoviken i oktober 2021. (LUVY / Arto Muttilainen) Kontrollresultaten från samkontrollerna av Hiidenvesi-området, Lojo sjö området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för andra gången i en gemensam kontrollrapport. Rapporten täcker en stor del av...
I Sjundeå å och Pickalaviken är punktbelastningens andel och inverkan på vattenkvaliteten oförändrad – Mindre mängder blågröna alger än tidigare i Björnträsket men vattendraget är fortsättningsvis frodigt

I Sjundeå å och Pickalaviken är punktbelastningens andel och inverkan på vattenkvaliteten oförändrad – Mindre mängder blågröna alger än tidigare i Björnträsket men vattendraget är fortsättningsvis frodigt

 I april 2021 var dikesvattnet ställvis grumligt i Sjundeå å området. (LUVY / Arto Muttilainen) Samkontrollraporten 2021 över Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar.  I samkontrollen kontrollerar man effekterna av punktbelastarnas avloppsvattenbelastning på...