Välj en sida

Under trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi bekantade sig deltagarna med två olika trädgårdar och diskuterade dagvattenlösningar. (LUVY / Maj Rasilainen)

17 personer deltog i trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis, så max deltagarantalet fylldes nästan. Deltagarna delades in i två mindre grupper för att underlätta diskussion och göra rundturerna så smidiga som möjligt. Under rundturen bekantade sig deltagarna med två fina hemträdgårdar vars tillstånd var väldigt olika. Den första trödgården var bekägen vid sjöstranden , och hade problem med för mycket fuktighet. I den adra trädgården som var beblägen inne i skogen, orsakade torkan sommartid bekymmer. Under rundturen togs möjliga åtgärder för att lösa gårdarnas problem upp. Beroende på objekt kan vatten/fuktighet öven vara en möjlighet.

Med dagvatten avses regn- och smältvatten. Betydelsen av kontrollen av dagvatten kommer att bli allt viktigare på grund av klimatförändringen och de allt mer vanligare extrema väderleksförhållandena. I naturen är upptagningen av dagvatten  i markens ytlager och jordmån samt totalavdunstingen mycket effektivare än i byggd stadsmiljö, där ytavrinningen i jämförelse är mångdubbel. Det är ytavrinningen som orskar problem, då näring och fasta partiklar trtansporteras med dagvattnet till sjöarna.

Flera olika metoder kan användas för att kontrollera dagvattnet – vattnet kan styras, fördröjas, absorberas, lagras eller dräneras. Ibland lönar det sig att använda en kombination av flera metoder”, berättar Annika Söderholm-Emas, områdeskoordinator vid Västra Nylands vatten och miljö. Genom att bygga terasseringar kan vattnet fördröjas så att det hinner absorberas av marken, istället för att rinna rakt ut i vattendragen eller dagvattensysytemen. Terrassering är även en bra metod för att fördröja vattnet på en torr gård. På en torr gård är problemet ofta att marken blir hård då den torkar, och vid ett skyfall inte klarar av att absorbera vatten tillräckligt effektivt.

Under trädgårdsevenemanget diskuterades även nyttoanvändning av regnvatten, och hur man kan bygga en liten regnträdgård med prydnads- eller nyttoväxter. Deltagarna hade även möjlighet att fråga efter tips och lösningar till problem i deras egna trädgårdar, och en lista över tips för att kontrollera dagvatten samt om lämpliga växter  för olika förhållanden delades ut.

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.