Välj en sida

En liten tryckt guide för vattendragsvänlig trädgårdsskötsel, publicerades inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt. Ämnesområdet expanderas också på många sätt på de nätsidor som är under utveckling. Den uppfattning många har om en välskött gård är inte alltid det bästa alternativet ur naturens synvinkel.

Den nya broschyren för vattendragsvänlig strand samt nätsidorna guidar strandborna till ur vattendragens synvinkel tryggare lösningar vid vården av trädgårdar och stränder. Gödsel, växtskyddsmedel, kompostblandningar och andra ämnen som ska spridas ut på gårdarna förorsakar rätt betydande belastning för vattendragen särskilt från tomter på sluttningar. En vid gräsmatta som ska klippas kort ser prydlig ut för ögat, men suger dåligt i sig och håller dåligt kvar vatten, vilket ökar ytavrinningen direkt ut i vattendraget.

Vattendragsbelastningen från gårdsmarker och trädgårdar kan minskas betydligt genom att göra trädgårdar och strandområden varierande mångformiga, genom att bevara strandområden i naturtillstånd och genom att plantera flera olika typer av, gärna inhemska, växter. På så sätt, hålls regn- och dagvatten i gårdsjorden utan att den rinner ut i vattendragen. Ännu effektivare kontroll av avrinningsvattnen kan uppnås genom att grunda regnträdgårdar, vilka är noga planerade byggnationer, vars växtarter tål både vattenansamlingar och torrare perioder

Trädgårdar och strandområden som består av varierande växter och växter av olika ålder kan också upprätthålla diversiteten av ryggradslösa djur, bl.a. pollinerare, stort antal och mångformighet bland arterna. Mängden pollinerare har globalt sett minskat oroväckande, så det är starkt rekommenderat att de skyddas.

Syftet med den nya trädgårdsbroschyren är att hjälpa till att komma igång med vattendragsvänlig trädgårdsskötsel. ”Det finns relativt lite forskningsinformation att tillgå om inhemska växtarter som lämpar sig väl i regnträdgårdar, men vi strävar till att så småningom samla ihop närmare anvisningar inom området till nätsidorna. Dessutom för vi fram många vattendragsvänliga trädgårdsidéer samt information om uppbyggnaden av regnträdgårdar, stränders växtzoner och annat som hör till ämnesområdet”, påpekar vattendragssakkunnige Jussi Vesterinen. Nätsidorna finns på adressen http://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito, och också broschyren kan laddas ned därifrån.

Veikkola vattendragsprojekt ordnar ett allmänt tillfälle onsdagen 26.8.2020 kl 17:30–21:00 på Eriksgården i Veikkolassa. Under tillställningen presenteras den nya trädgårdsskötselbroschyren och nätsidorna, och dessutom får vi höra om sjöarnas vattenkvalitet, vårdfiske, rovfiskåtgärder och om Lamminoja restaurering. Tillställningen är gratis, och programmet samt anmälningsanvisningar går att hitta på adressen https://www.luvy.fi/tapahtuma/veikkolan-vesistohankeen-tilannekatsaus-26-8-2020/.

Tillägsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen(at)luvy.fi
0503079648