Välj en sida

Projektchef Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Projektchef
FM – geografi, specialiseringsstudier i naturgeografi
Språk:  finska, svenska, engelska, ryska

arbetsledig i tillfället

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och projektchef

Ekaterina Ikonen fungerar som projektchef i olika vattendragsrestaureringsprojekt. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör planering och koordineringen av vattendragsrestaureringar såsom våtmarker och vattenskyddsåtgärder inom lantbruket. Ekaterina har dragit ett markförbättringsprojekt med syfte att minska åkerområdenas vattendragsbelastning samt arrangerat skolnings- och åkerrenstillfällen för odlarna. Henne yrkesmässiga specialintresse är odlingsmarkernas vattenskyddsåtgärder samt en hållbar odling. Ekaterina har stor erfarenhet av informationsverksamhet såväl när det gäller att informera som att ordna olika evenemang. Hon har tidigare i sin arbetskarriär jobbat med vattendragsundersökningar och med naturskyddsområden samt fungerat inom organisationssektorn i skyddsprojekt gällande Östersjön.

Tjänster
  • Planering av restaureringar
  • Information och evenemang
Publikationer

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet