Välj en sida

Lokal öring på en grusbank som är byggd inom projektet för restaurering av Sjundeå å  (LUVY / Joonas Tammivuori)

En finansiering på 4000 euro har beviljats för undersökning av den ursprungliga öringsstammen och för att utvidga dess levnadsmiljö. Finansieringen har beviljats med medel för fiskerihushållning från Nummela vattenreningsverk. Inom projektet är det meningen att samla prover från öringarna i Sjundeå å, och undersöka hur åns öringsstam påverkas av att vandringshindren avlägsnas, samt att sätta fart på utvidgandet av öringarnas livsmiljö genom utplantering inom vattendraget.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Mikko Melasniemi
projektarbetare
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.