Välj en sida

Bild: Diket mellan Hepari och Petäjärvi vid Kylmälä är ett potentiellt objekt för bortfiske av karpfisk på hösten. Har du noterat fiskrörelse i diket under hösten? Bilden är tagen i juli 2020.

Den här hösten testar vi inom projektet Sjundeå å 2030 dikesfångst som vårdfiskemetod inom Sjundeå ås vattendrag. Om du noterat fiskar röra sig i dikena, berätta om dina upptäckter för oss!

Under hösten börjar sjöarnas vattenvegetation sjunka till botten och karpfiskar samlas ställvis i diken från de öppna vattnen och stränderna. Det är möjligt att fånga dem effektivt från dikena med hjälp av håvar och t.ex. kassar. Det går också att installera styrstängsel och spärrnät, med vilka fiskarna styrs och hålls kvar.

Vi avser att testa dikesfångst inom Sjundeå ås vattendragsområde under hösten 2020, i samarbete med yrkesskolan Livias fiskeristuderande.

Vi vill höra oss för, om de som rör sig i området noterat karpfisk som sökt sig till dikena under hösten. Fiskarna kan vara i dikena endast en viss tid, t.ex. oktober-november-december, och sedan återvända till sjön under vintern. ”Fiskar beter sig ändå inte på samma sätt överallt, och söker sig inte ens nödvändigtvis till dikena. Därför är information från fältet viktiga!”, betonar fisk- och vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Dikesfångst är en potentiell och kostnadseffektiv bortfiskemetod av karpfisk. Efter det här årets erfarenheter är vi förhoppningsvis visare vad gäller karpfiskars beteende i Sjundeå ås vattendragsområdes bäckar och diken. ”Därför skulle vi också önska, att ni noterar och meddelar upptäckter under året”, ber projektchef Anu Suonpää-Espinola. Tidigare noteringar hjälper oss vid det här årets fångster, men de som görs i år och senare är värdefull information med tanke på fortsättningen. Håll alltså ögonen öppna!

Finansiärer för projektet Sjundeå å 2030 är avrinningsområdets kommuner Sjundeå, Vichtis, Kykslätt, Lojo och Ingå, samt Rosk’n Roll Oy Ab, föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet har finansierat projektet med sammanlagt 557 000 euro för åren 2019-2022 ur programmet för effektiverat vattenskydd.

Om du noterat riklig rörelse av fisk och t.ex. ytbesök, berätta för oss:

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Fisk- och vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen(at)luvy.fi
0503079648

Anu Suonpää-Espinola
Projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola(at)luvy.fi
0505018237