Välj en sida

Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf  har utnämnt Risto Saarinen till verksamhetsledare. Förbundet, som grundades 1973, representerar tio regionala vattenskyddsföreningar, inom vilka nästan 200 sakkunniga jobbar med vattendrags- och reningsverkskontrolluppgifter samt inom projekt som främjar vattenskyddet. Den regionala vattenskyddsföreningsverksamhetens målsättning är, att få kommunerna, städerna, medborgarorganisationerna och näringsidkarna att fungera för ett gemensamt mål, för Finlands rena vattnen.

Läs mera på finska