Välj en sida

Från den sakkunniga

Publikationer och årsberättelser

Kundberättelser

Forsknings- och restaureringsberättelser  

Nyheter

Evenemang

LUVYs sakkunniga publicerar

LUVY publicerar årsrapporterna gällande de omfattande samkontrollerna samt olika projektrapporter i föreningens egen publikationsserie. Om äldre publikationer, som inte hittas på sidorna, kan man höra sig för om via e-post vesi.ymparisto(at)luvy.fi. Även föreningens årsberättelser är offentliga från och med år 2016.

Via LUVY nyheter hittar du våra infoblad om aktuella saker gällande speciellt saker i anslutning till de västnyländska vattnen. Du kan ansluta dig som nyhetsbrevets postningslista på huvudsidan.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet