Välj en sida

Nyhetsarkiv

Man har i VALUME-projektets pilotobjekt inlett planeringsarbetet gällande vattenbehandlingsåtgärderna

Man har i VALUME-projektets pilotobjekt inlett planeringsarbetet gällande vattenbehandlingsåtgärderna

Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME-projektet, har kommit fram till planeringsskedet. De uppgifter och erfarenheter, som nu fås, kan senare användas även på annat håll. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Åfesten i Högfors firades uppehållsväder på den Finska naturens dag 28.8.2021 i Högfors bruks forsmiljö. Evenemanget arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med Högfors stad samt olika samarbetspartners. Avsikten med åfesten, som arrangerades för andra gången var, att föra fram Karisån som rinner genom Högfors samt dess ekologiska mångformighet samt kontakt med de lokala människornas liv. Som scen för festen fungerade Högfors forsrutt med sina stigar och broar. Högfors forsrutt blev klar år 2020 som ett samarbete mellan Högfors stad och Karkkilan Latu ry.

Inbjudan: Åkerkantsevenemang 7.10. kl. 10: En bättre skörd genom en lönsamt regenerativ odling – är det möjligt?

Inbjudan: Åkerkantsevenemang 7.10. kl. 10: En bättre skörd genom en lönsamt regenerativ odling – är det möjligt?

Är det möjligt att odla lönsamt, få en allt bättre skörd och samtidigt minska vattendragsbelastningen samt förbättra markens skick? Svar på dessa frågor söker vi tillsammans på Vierelä gård i Vichtis 7.10.2021 vid ett evenemang, som arrangeras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Den förnyade våtmarken i Tammenoja minskar belastningen på sjön Hepari

Den förnyade våtmarken i Tammenoja minskar belastningen på sjön Hepari

Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 utvidgade under åren 2020–2021 våtmarken i Tammenoja-diket, vars vatten rinner till sjön Hepari, på det sättet, att den numera består av tre bassänger. Målsättningen är att förbättra våtmarkens funktion och på det sättet förbättra sjöns tillstånd genom att minska den yttre belastningen. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Hur kan man utnyttja fångsten av mörtfiskar vid vårdfiske? – De berörda parternas arbete inleddes

Hur kan man utnyttja fångsten av mörtfiskar vid vårdfiske? – De berörda parternas arbete inleddes

Projekten Västra Nylands vattendragrestaureringsnätverk och Effektiveringsprogrammet för vårdfisket 2021–2023, som inleddes år 2021, arrangerade i början av sommaren, 9.6, en träff för de berörda parterna för främjandet av vidareförädling av mörtfiskarna i Nyland. Webbinarie-evenemanget samlade totalt 21 personer intresserade av ämnet samt aktörer, som verkar inom vattenskyddet, fiskerihushållningen och livsmedelstjänster.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet