Välj en sida

Nyhetsarkiv

LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas vattenförsörjning, användningen av objekten och hur de ligger i förhållande till känsliga områden är genomgångna.

Aktuell information om vattenkavaliteten i rinnande vatten i västra Nyland nu tillgänglig för allmänheten

Aktuell information om vattenkavaliteten i rinnande vatten i västra Nyland nu tillgänglig för allmänheten

Förorsakar ösregnet en grumlighetstopp i ån? Hur påverkar värmeböljan vattentemperaturen i åvattnet? Hur varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt följer med vattenkvaliteten vid mätpunkter i fem rinnande vatten. Aktuella mätresultat är nu tillgängliga för alla intresserade.

Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra kvalitet

Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra kvalitet

Sammandragsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten för år 2019 är klar. Inga större förändringar har noterats från tidigare år gällande grundvattnets kvalitet. Grundvattnets kvalitet är huvudsakligen gott vid vattentagen och övervakningsplatserna. Samkontroller har utförts sedan år 2005.

Lempansinkoski restaurerad för öringens bröllopsfest

Lempansinkoski restaurerad för öringens bröllopsfest

Den andra restaureringen av rinnande vatten inom projektet Sjundeå å 2030, förverkligades i Kyrkån i Sjundeå ås vattendragssystem. En ca 100 meter lång sträcka av det brutna övre loppet till ett forsområde som hållits rätt nära naturtillstånd restaurerades, genom att skapa grusbäddar för lek åt öringen och skyddsplatser för vattenlevande djur. Målet med restaureringen är att förbättra levnadsförhållandena för Sjundeå ås ursprungliga öringsstam; konstaterar projektets ansvariga för restaurering av rinnande vatten, Juha-Pekka Vähä.

Vattendragsvänliga trädgårdskötselsbroschyrer och nätsidor guidar till en mer ansvarsfull trädgårdsskötsel

Vattendragsvänliga trädgårdskötselsbroschyrer och nätsidor guidar till en mer ansvarsfull trädgårdsskötsel

En liten tryckt guide för vattendragsvänlig trädgårdsskötsel, publicerades inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt. Ämnesområdet expanderas också på många sätt på de nätsidor som är under utveckling. Den uppfattning många har om en välskött gård är inte alltid det bästa alternativet ur naturens synvinkel.

En ny undersökning av näringsnivåerna ska reda ut den inre och yttre belastningen i Hiidenvesi sjö

En ny undersökning av näringsnivåerna ska reda ut den inre och yttre belastningen i Hiidenvesi sjö

Helsingfors universitet och projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö undersöker under åren 2020-2021 näringsnivåerna i Hiidenvesi sjö, dvs. näringsströmmar som når sjön utifrån, som uppstår i sjön och som utgår från sjön. Målet för undersökningen är att bedöma betydelserna av den inre och den yttre belastningen i Hiidenvesi sjö.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet