Välj en sida

Nyhetsarkiv

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bygger man under år 2024 upp en 3D-strömnings- och vattenkvalitetsmodell. Med hjälp av modellen uppskattar man möjligheterna att förbättra vattenutbytet inom de östra delarna av Hiidenvesi och på det sättet reda ut alternativ för hanteringen av näringsämnen samt att minska massförekomsterna av blågröna alger.  Till utföraren av modelleringsarbetet valde man på basen av en offerttävling Luode Consulting Oy från Esbo. Luode har en diger erfarenhet av liknande modelleringsarbeten. 

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2023 hölls som ett hybridmöte torsdagen den 23.11 i Lojo stadshus. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2024. LUVY:s omsättning för år 2024 uppskattas till ca 3 miljoner euro och i föreningen arbetar ca 24 personer i början av året.

På Vichtis vattendragsdagar diskuterade man dagvatten och speciellt vilka utmaningar klimatförändringen medför

På Vichtis vattendragsdagar diskuterade man dagvatten och speciellt vilka utmaningar klimatförändringen medför

Vichtis kommun, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) arrangerade lördagen den 4.11.2023 en lyckad Vichtis vattendragsdag, som samlade totalt 23 deltagare. Deltagarna bestod av lokala invånare som är intresserade av vattendragen samt branschens sakkunniga. Dagen var full av intressanta anföranden och diskussioner om aktuella ärenden, speciellt dagvattnen.

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Välfungerande vattenvårdssystem i jordbruket gynnar både odlingsmarkens skick och miljön. Många åtgärder har redan vidtagits på olika håll i landet för att minska näringsbelastningen på vattendragen, bland annat anläggning av våtmarker, konstruktion av tvåstegsdiken, användning av jordförbättringsmedel och skötsel av åkermarkens struktur. Den 7–8 november ordnas ett seminarium om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård i Raseborg.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet