Välj en sida

Nyhetsarkiv

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Bekanta dig med LUVYs grundvattenteam, vars bärande krafter är våra sakkunniga Virve Ståhl och Katriina Nummela samt som certifierad provtagare Johan Lindholm. Via vårt grundvattenteam sköts alla tjänster, som rör grundvattenkontrollerna, allt från planeringen av kontrollerna och installeringen av observationsrör till provtagning, analyser och rapportering av resultaten.

Vattendragspanelen: Tillståndet i de små vattendragen i Finland är alarmerande dåligt

Vattendragspanelen: Tillståndet i de små vattendragen i Finland är alarmerande dåligt

Finlands små vattendrag är delvis i rentav alarmerande dåligt skick och belastningen, som kommer från tillrinningsområdet, försämrar ytterligare tillståndet i Finlands inlandsvatten. Detta konstaterar Vattendragspanelens 36 sakkunniga medlemmar. Vattendragspanelen har sammankallats av den i mars 2020 grundade Suomen vesistösäätiö, som koncentrerar sig på att förbättra tillståndet i Finlands inlandsvattennatur samt att bevara kulturarvet som hör samman med vattendragen.

Bryggeriet Kolmen puupään panimo i Vichtis stöder med sin donation restaureringsarbetet i Hiidenvesi sjö

Bryggeriet Kolmen puupään panimo i Vichtis stöder med sin donation restaureringsarbetet i Hiidenvesi sjö

Det nyligen grundade bryggeriet Kolmen puupään panimo i Vichtis donerar för restaureringsarbetet i Hiidenvesi 0,1 euro för varje såld flaska. Målsättningen med restaureringen av Hiidenvesi sjö är, att uppnå ett gott tillstånd i den största sjön i Vichtis, som är ett viktigt rekreationsområde för närområdets innevånare och turister.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet