Välj en sida

Nyhetsarkiv

Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

På sidorna gällande tvåstegsdiken berättar man allmänt om tvåstegsdikets uppbyggnad, hur man bygger ett, skötseln, finansieringen samt för- och nackdelar. Ett tvåstegsdike kan, om det är rätt planerat och förverkligat, vara såväl ett vattendragsvänligt alternativ som en åtgärd som lindrar åkerns översvämningskänslighet. På det sättet gynnas både vattendraget och jordbrukaren av tvåstegsdiket.   

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

Avsikten med det effektiverade fisket är, att minska på sjöns näringsmängder och förbättra balansen i sjöns näringsväv, genom att reducera mängden mörtfiskar. Det effektiverade fiskets inverkan kontrolleras regelbundet genom att man undersöker sjöns näringshalter samt utvecklingen av djurplanktonens storlek och mängd.

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Årsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten år 2021 har blivit klar. En samkontroll av grundvattnen har utförts allt sedan år 2005 och i kontrollen år 2021 deltog 15 kontrollobjekt. Kvalitetskontroller av grundvattnet och nivåmätningar gjordes i ca 18 provtagningsrör eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen ingick åtta grundvattentäkter på Lojoåsen, bergsgrundvattnet i Tytyri och tre utomstående vattentäkter på Lojoåsen.

Ryssjorna i Enäjärvi är på land och det effektiverade fiskeprojektet fortsätter med fiske med katsa och dikesfångst

Ryssjorna i Enäjärvi är på land och det effektiverade fiskeprojektet fortsätter med fiske med katsa och dikesfångst

Ryssjefisket inom det effektiverade fiskeprojektet i Enäjärvi i Vichtis har avslutats. Under maj-juni har man haft nio vårdfiskepaunetter i bruk, då man har fångat vårlekande mörtfiskar.  Huvudentreprenör vid vårens ryssjefiske var Miska Etholen (Jomiset Oy). Den totala fångsten blev 4 931 kg och den bestod av flera olika mörtfiskarter.  Vårfisket inleddes först efter Valborg på grund av att isen gick så sent.  Fångsten var mindre än väntad, trots att ryssjefiske under mörtfiskarnas lekperiod i regel är en effektiv vårdfiskemetod.

I Kaffelandet i Sjundeå förvekligar man tvåstegsfåror samt en sumpvåtmark

I Kaffelandet i Sjundeå förvekligar man tvåstegsfåror samt en sumpvåtmark

I Sjundeå å:s restaureringsprojekt 2020–2022 samt LUMME-projektet fortsätter man byggandet av en kedja vattenskyddskonstruktioner i Risubackaån. Målsättningen är att uppnå en tillräcklig effekt då det gäller tillrinningsvattnen i Risubackaån. På båda sidor om Kaffelandets landsvägsbro bygger man tvåstegsfåror och ett stycke nedströms en sumpvåtmark. Arbetet utförs i augusti 2022 om vädret det medger. Projektet Sjundeå å:s restaurering och LUMME-projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) .

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet