Välj en sida

Nyhetsarkiv

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkälä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av tillfället beaktas eventuella koronarestriktioner. Vid evenemanget berättar man om tillståndet i de sjöar, som man valt ut samt om skogsbrukets vattenskydd samt planeringen av skyddet med hjälp av praktiska exempel. I evenemanget ingår ett besök i fält.

En kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten har påbörjats i Sjundeå å och Vanjoki

En kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten har påbörjats i Sjundeå å och Vanjoki

Hur kan en värmebölja påverka åvattnets temperatur? På vilka sätt varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Grumlar ett störtregn åvattnet? Under år 2022 följs vattenkvaliteten upp i sammanlagt fyra mätpunkter i rinnande vatten inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) projekt. Av dessa ligger tre i större åfåror och en i en mindre lantbruksfåra. I lantbruksfåran samt, av de större fårorna, i Olkkalanjoki har kontinuerlig mätning pågått genom vintern och då våren kommit har mätning inletts även i Vanjoki och Sjundeå å.

Planerna för vattenbehandlingskonstruktioner i Iso Myllylampi och Alhonsuo är klara

Planerna för vattenbehandlingskonstruktioner i Iso Myllylampi och Alhonsuo är klara

Planeringsarbetet för pilotobjekten inom projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME är genomfört och målet är att vattenbehandlingskonstruktionerna för de skogsdominerade avrinningsområdena skulle gå att förverkliga nästa sommar. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Karisån och de talrika forsarna i Högforsområdet bildar en exceptionellt fin vattendragshelhet i södra Finland, där fiskevattnen och naturens mångfald lockar besökare också längre ifrån. På grund av dammarna i Högfors har ändå inte vandringsfisken eller andra vattenlevande organismer fria vandringsmöjligheter till vattendragen uppströms.

Abborrynglen var de rikligast förekommande i Dragsviksfjärden år 2021 – även gösyngel påträffades

Abborrynglen var de rikligast förekommande i Dragsviksfjärden år 2021 – även gösyngel påträffades

Tillståndet i de vårlekande fiskarnas yngelproduktionsområden och yngelmängderna kartlades på våren 2021 inom projektet Kartläggning av fiskens yngelproduktionsområden inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektet koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Det största intresset riktades på ynglen av abborre, gös och gädda. Som metoder användes Gulf Olympia-yngelfälla samt vitskiva och slevmetoden. Karteringar gjordes inom området Dragsviksfjärden-Totalfladan under perioden maj-juni. 

Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Markförbättringsmedlen intresserar jordbrukarna – kunskap och erfarenheter delades ut vid åkerrenstillfället

Åkerrenstillfället, som arrangerades av LUVY, lockade över tio jordbrukare i april till Tampaja gård i Kyrkslätt för att diskutera om markförbättringsmedel. På den soluppvärmda gårdsplanen fick man höra om medlens lämplighet på olika åkerskiften och efter det gick man för att undersöka växtskicket på den intill liggande åkern.

Sjundeå å:s berättelsekarta berättar om projektets restaureringar och riktar blickarna mot framtiden

Sjundeå å:s berättelsekarta berättar om projektets restaureringar och riktar blickarna mot framtiden

Man har under flera år utfört olika restaureringsåtgärder i Sjundeå å inom ramen för Sjundeå å 2030-visionen. Man kan nu på ett nytt sätt bekanta sig med vattendraget och de åtgärder som strävar till att förbättra dess tillstånd. Den nyligen publicerade berättelsekartan presenterar de restaureringsåtgärder som hittills har utförts inom Sjundeå å:s tillrinningsområde samt resultaten av åtgärderna.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet