Välj en sida

Nyhetsarkiv

Fiskvägarna öppnades och inleddes med undersökning av fiskens vandring nedströms

Fiskvägarna öppnades och inleddes med undersökning av fiskens vandring nedströms

Under första dagen efter Valborgshelgen samlades Raseborgs stads servicemän och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga vid Billnäs och Åminnefors fiskvägar, för att öppna luckorna redan för fjärde gången. Denna gång utförde man samtidigt med öppnandet i Billnäs ändringsarbeten vid anläggningen, som kollar fiskens vandring nedströms, samt förberedde undersökningen av vandringen nedströms som hör ihop med detta.

Av braxen, björkna och mört som fångats vid fisket med not på vintern tillreddes en mångsidig meny

Av braxen, björkna och mört som fångats vid fisket med not på vintern tillreddes en mångsidig meny

Projektet effektiverat vårdfiske i sjön Enäjärvis andra år inleddes med ett 10 dagars fiske med not i medlet av mars. Fångsten detta år blev endast en fjärdedel av fångsten på 4 000 kg året innan. Huvuddelen av fångsten utgjordes av mört (47 %) och braxen (37 %). Dessutom fick man gers (13 %). Notfisket utfördes av yrkesfiskarna Aulis och Petteri Kiiskilä. Glädjande var att nästan hela fångsten utnyttjades som föda, bland annat vid det evenemang som Västra Nylands Hola Lake II -projektet arrangerade Särkikalasta särvintä -kokkauskurssilla (Matlagningskursen Pålägg av mört) i slutet av mars. Då isarna har gått från Enäjärvi fortsätter vårdfisket med ryssjefiske av lekande mörtfiskar.

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Förankringen av verksamhetsmodellen för hanteringen av dagvatten i Västra Nyland fick finansiering på 160 000 € – i HULEVET-projektet utvecklar man dagvattnens såväl kvalitativa som kvantitativa hantering i Nyland i ett samprojekt mellan fyra vattenskyddsföreningar

Inom tätorter är dagvattnen ofta en betydande källa då det gäller näringsbelastning och belastning med skadliga ämnen. Trots att de enskilda fastigheterna ansvarar för hanteringen av de dagvatten som uppstår, har kommunerna ändå ett ansvar för hanteringen av dagvattnen inom de detaljplanerade områdena. Det förekommer emellertid skillnader mellan kommunerna gällande hanteringen av vattnen och styrningen av den. En dagvattenstrategi eller ett dagvattenprogram saknas ofta i kommunerna. Ifall man uppgjort ett program, har förankringen av det i stadsplaneringen i många kommuner förblivit bristfällig. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet