Välj en sida

Nyhetsarkiv

Jordbrukare på Västra Nylands kustområde – ansök om höstens 2022 gipsspridningar nu i juni!

Jordbrukare på Västra Nylands kustområde – ansök om höstens 2022 gipsspridningar nu i juni!

Gipsbehandlingen minskar urlakningen av fosfor och organiskt kol från åker till vattendrag – detta gynnar både jordbrukaren och vattenskyddet. Gipsen hjälper fosforn att binda sig till jordpartiklarna och bevarar fosforn i lättupptaglig form för växterna. Notera även gipsens gödseleffekt: i en ton gips per hektar kan man räkna med 200 kilo kalcium, 160 kilo svavel och två kilo fosfor. Gips lämpar sig bäst för lermarker.

Restaureringsplanerna för kustens pilotområden blev klara – de startar ett viktigt arbete för att förbättra tillståndet i havsvikarna

Restaureringsplanerna för kustens pilotområden blev klara – de startar ett viktigt arbete för att förbättra tillståndet i havsvikarna

Restaureringsarbetet i den västnyländska kusten och havsvikarna håller på att inledas. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inledde i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt projektet Västra Nylands kustvattenvision 2021. Dess målsättning var, att för fyra pilotområden uppgöra restaureringsgranskningar samt att inleda en avrinningsområdesinriktad restaurering av övergödda havsvikar och kustvattnen med målsättningen att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd.

Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk

Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk

I projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland förverkligar man under år 2022 en undersökning med märkning av mörtfiskar, genom vilken man undersöker mörtfiskarnas eventuella vandring mellan Sjundeå å:s källsjöar Enäjärvi och Poikkipuoliainen. Man har för avsikt att märka mörtar, braxnar och björknor med gula T-ankarmärken, som fästs vid basen av fiskarnas ryggfenor. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Kartläggningen av ca 50 våtmarker inleds i Hiidenvesi

Kartläggningen av ca 50 våtmarker inleds i Hiidenvesi

nom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt kartlägger man under sommaren 2022 ett femtiotal våtmarker, som tidigare byggts inom ramen för projektet. Kartläggningarna görs dels på nytt i samma våtmarker som under tidigare gånger åren 2014 och 2011 och dels även i helt nya objekt. Objekt finns i alla kommuner som deltagit i finansieringen av projektet dvs. Vichtis, Lojo, Högfors, och Loppis.

Vad äter gäddan? – En undersökning av näringsanvändningen inleds i sjön Hiidenvesi

Vad äter gäddan? – En undersökning av näringsanvändningen inleds i sjön Hiidenvesi

Gäddans näringsanvändning undersöks i Hiidenvesi under åren 2022–2023 som en del av projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland. I år samlar man in material, som man har för avsikt att analysera under år 2023. Vid insamlandet av materialet har man för avsikt att utnyttja även fångster från fisketävlingar. Resultaten från den här delundersökningen utnyttjar man i bl.a. planeringen av vårdfisket i Hiidenvesi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Vad var och en borde känna till då det gäller miljöskydds- och avfallslagen? – Välkomna på en dag med aktuellt om Miljö och lagstiftning 9.6.

Vad var och en borde känna till då det gäller miljöskydds- och avfallslagen? – Välkomna på en dag med aktuellt om Miljö och lagstiftning 9.6.

Lojonejdens miljökluster arrangerar ett gratis och öppet tillfälle för företag gällande aktualiteter kring miljölagstiftningen. Kom och lyssna på färsk och aktuell information om glesbygdsavloppsvattenlagstiftningen, miljöskyddslagstiftningen samt avfallslagen. Områdets företagare och privata personer får konkreta tips för att förverkliga den under utveckling varande miljölagstiftningen.

Jordbrukare vid kusten, ansök om utspridning av gips fr.o.m. 1.6!

Jordbrukare vid kusten, ansök om utspridning av gips fr.o.m. 1.6!

Kipsi-projektet, som verkat i sydvästra Finland, utökar verksamheten nu till Östra Finland, Satakunda, Tavastland, sydöstra Finland, Birkland och till Österbottens landskap. Ansökan för den avgiftsfria gipsbehandlingen öppnas för jordbrukare 1.6.2022, meddelar NTM-centralen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet