Välj en sida

Nyhetsarkiv

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter på sommaren i västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren gör rundor i Kyrkslätt i juli och augusti

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av LUVY, erbjuder denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt, inom Tavastfjärderns strandområde. Dessutom erbjuder man telefon- och e-post rådgivning till samtliga invånare och stugägare i västra Nyland.

LUVYs nya effektiveringsprojekt gällande vårdfisket i västra Nyland fick ett bidrag på 190 000 euro från Nylands NTM-central

LUVYs nya effektiveringsprojekt gällande vårdfisket i västra Nyland fick ett bidrag på 190 000 euro från Nylands NTM-central

Vårdfiskets effektiveringsprogram (2021–2023) inleds, då Nylands NTM-central beviljade ett bidrag på 190 000 € för projektet. Projektets egenfinansiering kommer från Hiidenvesi- och Sjundeå å 2030 vattendragsvisionerna och åtgärderna förverkligas inom Sjundeå å:s och Hiidenvesi sjös avrinningsområden. Projektets totala budget är 380 000 €.

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Årsrapporten för år 2020 gällande samkontrollen av grundvattnet i Lojo har blivit klar. Grundvattnets kvalitet i vattentjänstverkets vattentäkter samt i kontrollområdet var i huvudsak bra. Samkontrollen av grundvattnet i Lojo har utförts sedan år 2005 och under år...

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Kontrollresultaten för år 2020 från samkontrollerna i Hiidenvesi-området, Lojo sjö-området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för första gången i en gemensam sammandragsrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns avrinningsområde från Pyhäjärvi i Högfors ända ut längs Svartån till havsområdet utanför Ekenäs.

Fiskarnas vandring styrs och undersöks i Billnäs: en ny typ av stängsel styr fiskarna för första gången i Finland tryggt till sin nedvandringsrutt

Fiskarnas vandring styrs och undersöks i Billnäs: en ny typ av stängsel styr fiskarna för första gången i Finland tryggt till sin nedvandringsrutt

Ett projekt, som undersöker laxarnas nedvandring, har inletts vid Billnäs kraftverksdamm i Raseborg. Under undersökningen byggs en separat brygg- och styrkonstruktion i samband med fiskvägen, som styr fiskarnas nedvandring. Målsättningen är, att fiskynglen skulle kunna vandra nedströms förbi kraftverket på ett tryggt sätt. Undersökningen utförs av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) tillsammans med naturresursinstitutet, Kala- ja vesitutkimus Oy och Raseborgs stad.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet