Välj en sida

Nyhetsarkiv

Två dagvattenvåtmarker blev färdiga i Ekenäs

Två dagvattenvåtmarker blev färdiga i Ekenäs

Dagvattenvåtmarkens andra behandlingsdel blev färdig i Kärrby området i Horsbäck, Ekenäs. På det dikade skogsområdet byggdes under senhösten en stor våtmark, som kommer att rena särskilt det i Horsbäck utvidgade företagsområdets dagvatten. Största delen av Horsbäck företagsområdets nuvarande dagvatten styrs till söder om området, till våtmarkshelheten som blev färdigt i höst.

Julhälsning

Julhälsning

LUVY och LUVYLab önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År 2023

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Kontrollresultaten från samkontrollerna av Hiidenvesi-området, Lojo sjö området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för andra gången i en gemensam kontrollrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns tillrinningsområde från Pyhäjärvi sjö i Högfors via Svartån ända ut till havsområdet utanför Ekenäs. I rapporten presenteras resultat gällande vattenkvalitet, bottendjur, fiskbestånd, växtplankton samt vattenvegetation under åren 2018–2021. För samkontrollen av Hiidenvesi sjö presenteras resultaten för perioden 2019–2021.

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

På områden, där man inte kan avleda de avloppsvatten som uppstår i bebyggelsen till ett avloppsnät, ligger ansvaret för en korrekt behandling av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet bör behandlas så, att det inte uppstår risk för nedsmutsning av miljön. Med ett avloppsvattensystem, som är i skick, minskar man avsevärt på risken att de belastande näringsämnena hamnar i närmiljön och –vattendragen.

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Det nya numret av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finlans rf:s  informationstidskrift Aquaris har utkommit. Tidskriftens tema detta år är vattendragen och miljöhälsan. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och LUVYLab Oy Ab deltar i skapandet av tidskriften.

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Inom Enäjärvi effektiverat vårdfiske-projektet slog man måndagen den 14.11 rekordet då det gäller fångst per dag, då man avlägsnade uppskattningsvis 7 500 kg fisk från sjön. Som huvudentreprenörer vid det höstliga notfisket fungerade yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. Kiiskiläs utförde även vinternotfisket under början av året. Totalt drar man not under 35 dagar av vilka en del görs på Poikkipuoliainen-sidan.

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Funktionen i det fastighetsvisa avloppsvattensystemet och reningen av avloppsvattnet ligger på fastighetsägarens ansvar. En korrekt uppdaterad dokumentation av systemet och dess drifts- och servicedirektiv gynnar driften av systemet. Dessutom är det viktigt att dokumentationen är i skick i samband med byte av ägare.   

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I VALUME-projektet planerade man och förverkligade man vattenhanteringslösningar för jord- och skogsbruket. Vid pilotområdena i Maasojas och sjön Iso Myllyampis tillrinningsområden i Vichtis färdigställdes vattenskyddskonstruktioner år 2022. Samtidigt uppgjorde man granskningar av dem på tillrinningsområdesnivå, där man presenterar olika sätt för att i framtiden minska den belastning, som bildas i tillrinningsområdena.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet