Välj en sida

Höstnotning i Poikkipuoliainen (Satu Mali)

Vichtis Enäjärvis kontinuerliga intensivfiskeprojekts skötselfiske utvidgas till Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi (PoTeHu). Målet är att uppnå den i sjöarnas restaureringsplan nämnda årliga målsättning för borttagande av mörtfisk och därmed betydligt minska sjöarnas inre belastning som förorsakas av fiskebeståndet.

Läs mera på finska >> 

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Enäjärvi effektiverade vårdfiske finansieras under åren 2022–2024 av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry , Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO och Sjundeå å 2030-visionens finansiärer, tillrinningsområdets kommuner samt Rosk’n Roll Oy Ab. Under år 2022 deltog även Wärtsilä i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Enäjärvi effektiviserat fiske med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.