Välj en sida

Spridningen av strukturkalk på åkern sker smidigt med traktor. (Inkeri Hennola)

Vet du vilket jordförbättringsmedel som lämpar sig bäst på dina åkrar, strukturkalk, fiber eller gips? Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att skydda vattnen och det är även möjligt att få stöd för utspridningen av jordförbättringsmedel.

Välkommen med och höra om jordförbättringsmedel samt om övriga vattenskyddsåtgärder på fältträffen torsdagen 21.4.2022 kl 14 på Tampaja gård i Kyrkslätt.

Evenemanget arrangeras av Veikkola vattendragsprojekt samt av VALUME-, Sjundeå å- och Hiidenvesi- projekten som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Talarna pratar finska under evenemanget, men du är välkommen med och ställa frågor även på svenska.

Kom med och höra om skillnaderna mellan jordförbättringsmedlen och deras lämplighet för olika åkerskiften samt dela med dig av dina erfarenheter med andra jordbrukare.

I början av evenemanget berättar LUVYs sakkunniga om sina aktuella jordbruksrelaterade projekt, via vilka det är möjligt att få hjälp och information om olika vattenskyddsåtgärder samt dess olika stödformer. Efter detta går vi ut på åkern, där du får höra om olika jordförbättringsmedel och användningen av dem.

Vad? Fältträff
Var? Tampaja Gård, Sjökullavägen 314, Kyrkslätt (parkering på Kylmälävägen 644)
När? To 21.4.2022 kl 14–16
För vem? Jordbrukare och andra intresserade
Vad behövs med? Lämplig klädsel för åkerbesök och enligt väder Vi börjar evenemanget med kaffe och tilltugg.

Anmäl dig till evenemanget, senast 19.4:

Tilläggsuppgifter:

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planeras och förverkligas åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansieras av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administreras av Norra Österbottens NTM-central.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.