Välj en sida

Tillståndet i Iso Myllylampi försämras av speciellt humusbelastningen. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Vid Iso Myllylampi bygger man under sommaren 2022 en våtmark samt förstorar de befintliga vägrensdammarna, så att de minskar närings- och humusbelastningen. Våtmarken, som anläggs i det avverkade myrområdet, renar vatten från ett område på 106 ha genom att minska mängderna markpartiklar och näringsämnen som rinner till sjön. I våtmarken och vägrensdammarna placeras trädknippen och med träflis och biokol fyllda säckar för att effektivisera vattenreningen.  På det sättet försöker man som en pilotmetod speciellt avlägsna humus från vattnet.

Vid talkot samlar man ihop träknippen, som sedan placeras i vattenskyddskonstruktionerna, samt fyller säckar med träflis och biokol. Vi samlas kl. 9 i början av Harjusuontie.

Vad? Trädknippningstalko

Var? Harjusuontie, 03100 Nummela. Vid början av vägen vid ett avverkat myrområde

När? To 7.7.2022 kl. 9-15

För vem? Alla är välkomna!

Vad med? Lämplig klädsel med tanke på vädret och handskar

Talkogänget bjuds på en fältlunch, så vänligen anmäl dig på förhand:

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.