Välj en sida

Skulle du vilja göra något för naturen, men vet inte riktigt vad? Förstör blågröna alger vattnet i sjön vid din sommarstuga på sommaren? Svämmar dina åkrar lätt över på våren eller under kraftiga regn? Om du svarat ja på någon av frågorna är detta webbinarium för dig. Välkommen med, vi berättar varför och hur man kan främja vattenvård inom jord- och skogsbruk!

Vattenhushållning spelar en viktig roll för att minska på näringsbelastningen från jord- och skogsbruk. Bättre vattenhushållning hjälper inte bara vattendragen, det hjälper också markägarna och jordbrukarna t.ex. med att förhindra översvämning. Genom att minska näringsbelastningen förbättrar vi vattendragens tillstånd och därmed kan vi minska på algblomningarna, som tyvärr är bekanta för nästan alla.

Kom och lyssna på vad markägaren kan göra för att förbättra vattenhushållning, vilka alternativ det finns och vilka fördelar de olika åtgärderna har. Du får också höra om finansieringsmöjligheter för olika frivilliga åtgärder.

Läs mera och anmäla dig: