Välj en sida

Man kan inte märka någon klar förändring i Hiidenvesi sjös tillstånd under 2010-talet, trots att syresituationen tidvis har förbättrats något i djupsänkan på Kiihkelyksenselkä-fjärden. Största delen av den yttre belastningen på Hiidenvesi sjö kommer från den diffusa belastningen, såsom lant- och skogsbruket, jämfört med vilken punktbelastningens andel är liten.

Läs mera på finska