Välj en sida

Vattendragssakkunnig Katja Pellikka

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Vattendragssakkunnig
AFM – limnologi
t. 050 475 4452
katja.pellikka@luvy.fi
Språk: finska och engelska

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och -undersökningar

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och –undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram,  analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag. Katjas yrkesmässiga specialintressen är sjörestaureringar, kontinuerligt mätande apparatur samt vattenskyddslösningar.  Hon har tidigare i sin karriär fungerat som forskare i små vatten (dammar, bäckar och källor) samt sakkunnig gällande stadsvatten i olika planeringsprojekt. Under sin karriär har Katja även undersökt tillståndet i kustvattnen samt dagvatten samt deras innehåll av skadliga ämnen, analyserat djurplanktonprover, utvecklat kvalitets och GIS-system samt undersökt och utvecklat bäckundersökningarna med hjälp av kontinuerligt mätande mätningsapparatur.

Tjänster
  • Vattendragsrestaureringar
  • Restaureringsplaner
  • Vattendragskontroller
  • Djurplanktonundersökningar
  • Kontroller med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur
  • Uppföljningar av dagvatten
  • Granskningar av tillrinningsområden
Publikationer
Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Kontrollresultaten för år 2020 från samkontrollerna i Hiidenvesi-området, Lojo sjö-området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för första gången i en gemensam sammandragsrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns avrinningsområde från Pyhäjärvi i Högfors ända ut längs Svartån till havsområdet utanför Ekenäs.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet