Välj en sida

Vattendragssakkunnig Katja Pellikka

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Vattendragssakkunnig
AFM – limnologi
t. 050 475 4452
katja.pellikka@luvy.fi
Språk: finska och engelska

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och -undersökningar

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och –undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram,  analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag. Katjas yrkesmässiga specialintressen är sjörestaureringar, kontinuerligt mätande apparatur samt vattenskyddslösningar.  Hon har tidigare i sin karriär fungerat som forskare i små vatten (dammar, bäckar och källor) samt sakkunnig gällande stadsvatten i olika planeringsprojekt. Under sin karriär har Katja även undersökt tillståndet i kustvattnen samt dagvatten samt deras innehåll av skadliga ämnen, analyserat djurplanktonprover, utvecklat kvalitets och GIS-system samt undersökt och utvecklat bäckundersökningarna med hjälp av kontinuerligt mätande mätningsapparatur.

Tjänster
  • Vattendragsrestaureringar
  • Restaureringsplaner
  • Vattendragskontroller
  • Djurplanktonundersökningar
  • Kontroller med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur
  • Uppföljningar av dagvatten
  • Granskningar av tillrinningsområden
Publikationer
Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Åfesten i Högfors firades uppehållsväder på den Finska naturens dag 28.8.2021 i Högfors bruks forsmiljö. Evenemanget arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med Högfors stad samt olika samarbetspartners. Avsikten med åfesten, som arrangerades för andra gången var, att föra fram Karisån som rinner genom Högfors samt dess ekologiska mångformighet samt kontakt med de lokala människornas liv. Som scen för festen fungerade Högfors forsrutt med sina stigar och broar. Högfors forsrutt blev klar år 2020 som ett samarbete mellan Högfors stad och Karkkilan Latu ry.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet