Välj en sida

Rådgivare Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Rådgivare, projektarbetare
Natur- och miljörådgivare, Hyria koulutus Oy
t. 050 535 4938
kirsi.mansilla@luvy.fi
Språk: finsk, spanska, engelska och svenska

 

Rådgivare för många olika behov

Kirsi Mansilla fungerar som avloppsvattenrådgivare inom LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojekt, där hon ger råd till fastighetsägarna i frågor som rör ämnet. Till Kirsis uppgifter hör också rådgivning till häststall, som en del av Sjundeå å 2030-projektet. Hennes yrkesmässiga specialintresse är havens och sjöarna välmående, som fick sin början, då hon som 18 åring fick sitt dykarkort. Kirsi har tidigare under sin yrkeskarriär jobbat bl.a. i en fiskodlingsanstalt i Andalusien i Spanien, där man utöver kaviar även producerade kött av stör och öring.

Tjänster
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Häststallens miljörådgivning
Publikationer

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet