Välj en sida

Vi i LUVY håller på och bereder en unik framtidsvision för kusten i västra Nyland. Vi strävar efter att skapa en gemensam målsättning och vägkarta för att förbättra hela västra Nylands kustvatten.

För att lyckas med det behöver vi även Din hjälp!

Bor du eller idkar du stugliv i västra Nylands kust? Delta då i vår enkät och berätta om dina egna iakttagelser.

Många har redan svarat, tack skall Ni ha för det!  Vi behöver emellertid ännu flera observationer. Enkäten är öppen fram till slutet av februari 2022. Vi lottar ut två fribiljetter till Långvik spa och idrottscenter i Kyrkslätt bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter.

Vi samlar från den lokala befolkningen in iakttagelser och åsikter om kustvattnens tillstånd samt behov av skydd. Vi utnyttjar svaren vid arbetet med visionen.

”Det har redan nu, på basen av erhållna svar och gjorda utredningar, blivit klart, att övergödningen av havsvikarna i västra Nyland inte avtar utan åtgärder. Ett tecken på övergödningen är den ökande förekomsten av axslinga”, berättar LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

Axslingan är en mångårig undervattensväxt, som gynnas av övergödning, och den har ökat utmed hela Finska kusten under de senaste åren.

Det konkreta restaureringsarbetet har redan inletts genom restaureringsgranskningar av pilotområdena. Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är:

  • Ingå, Kyrkfjärden
  • Kyrkslätt, Tavastfjärden
  • Raseborg, Dragsviksfjärden
  • Sjundeå, Pickalaviken

Vi letar också efter markägare, som skulle vara intresserade av att bygga våtmarker eller andra vattenskyddskonstruktioner på sina marker. Ta modigt kontakt!

Enkäten är en del av Kustvattenvision-projektet.

I samarbete med Långvik Congress Wellness Hotel, Kyrkslätt I Långvik Congress Wellness Hotel bassängavdelning kan du stanna upp ett tag i de mjuka sofforna vid spisen eller på terassens divaner under sommaren, varifrån ett idylliskt landskap öppnar sig över Långviksviken.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452