Välj en sida

Personalen och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Gatuadress: Västra Louhigatan 31, 08100 LOJO
Postadress: PB 51, 08101 LOJO

LUVY

vesi.ymparisto@luvy.fi
019 323 623 (vardagar kl 9–15)

LUVYLab

Mottagningen av prover och förfrågningar:
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895

Ledning

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Administration

Tiia Palm

Tiia Palm

Jaana Kalliomäki

Jaana Kalliomäki

Forsknings- och projekttjänster

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Heidi Tanttu

Heidi Tanttu

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Jorma Valjus

Jorma Valjus

Position

vattendrags- och fisksakkunnig
certifierad provtagare
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Läs mera om Jorma

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Position

fältmästare
certifierad provtagare
arto.muttilainen@luvy.fi
050 047 5092

Läs mera om Arto

Johan Lindholm

Johan Lindholm

Position

fältmästare
certifierad provtagare
johan.lindholm@luvy.fi
044 528 5012

Läs mera om Johan

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

vattendragssakkunnig
projektchef

arbetsledig

Läs mera om Anu

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Piritta Ekroth

Piritta Ekroth

Position

Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Informationsansvarig
projektingenjör

arbetsledig

Läs mera on Miina

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektchef

arbetsledig 

Läs mera om Ekaterina

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maria Kihlström

Maria Kihlström

Position

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Erkka Laitinen

Erkka Laitinen

Position

Joonas Tammivuori

Joonas Tammivuori

Position

projektarbetare
restaurering av strömmande vatten
joonas.tammivuori@luvy.fi
050 326 3302

Läs mera om Joonas

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Paavo Ojanen

Paavo Ojanen

Karoliina Salmela

Karoliina Salmela

kommunikatiossakkunnig
områdeskoordinator
karoliina.salmela@luvy.fi
050 473 9826

Salla Heikkinen

Salla Heikkinen

Teampresentationer

Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

På sidorna gällande tvåstegsdiken berättar man allmänt om tvåstegsdikets uppbyggnad, hur man bygger ett, skötseln, finansieringen samt för- och nackdelar. Ett tvåstegsdike kan, om det är rätt planerat och förverkligat, vara såväl ett vattendragsvänligt alternativ som en åtgärd som lindrar åkerns översvämningskänslighet. På det sättet gynnas både vattendraget och jordbrukaren av tvåstegsdiket.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet