Välj en sida

Personalen och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Gatuadress: Västra Louhigatan 31, 08100 LOJO
Postadress: PB 51, 08101 LOJO

LUVY

vesi.ymparisto@luvy.fi
019 323 623 (vardagar kl 9–15)

LUVYLab

Mottagningen av prover och förfrågningar:
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895

Ledning, administration och HR

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Tiia Palm

Tiia Palm

Piritta Ekroth

Piritta Ekroth

Position

projektprocess- och personalchef
piritta.ekroth@luvy.fi
045 7884 3210

Undersöknings- och beställningstjänster

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Karisåns vattendragssystem

(Svartån, Lojo sjö, Hiidenvesi med avrinningsområde)

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Sjundeå ås vattendragssystem och avrinningsområde

(Sjundeå å med sjöar från källor till hav)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Västra Nylands kustvatten

(Aktuella pilotområden: Dragsviksfjärden, Pickalaviken, Tavastfjärden)

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Andra vattendragssystem inom föreningens verksamhetsområde

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Teampresentationer

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Bäckinventeringens grunder samlade 25.5.2023 hela 15, av rinnande vatten intresserade kursister, vid en av Nuijajokis små källbäckar. Kursens målsättning var, att i praktiken bekanta sig med den bäckinventeringsmetod, som utvecklats av Forsstyrelsen samt med de...

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet