Välj en sida

Bild: Föreningen LASYs Juha Uusitalo och LUVYs Lauri Lukka plockar ut fisk från provnäten vid provfisket i Enäjärvi sjö sommaren 2019.

Onsdagen den 23.10. sammankom de inom Sjundeå å 2030-projektet, som är intresserade av fiskerihushållningsärenden, för att diskutera om Sjundeå ås fiskeärenden. Som ett centralt tema diskuterade man bruks och skötselplanen, som skall förverkligas under nästa år och som fiskeområdet beställt av Västra Nylands vatten och miljö rf. Vid arbetet med bruks- och skötselplanen drar man även nytta av det fakta, som samlats i samband med Sjundeå å 2030-projektet, sett ur restaurerings och fiskerihushållningens synvinkel. Samarbetet gör det möjligt, att planen möjligast bra beaktar olika synvinklar och att målsättningarna är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Samarbetet mellan projektet och fiskeområdet erbjuder för bägge parter även bättre möjligheter att i fortsättningen förverkliga de målsättningar, som är gemensamma.  

På mötesagendan fanns också bl.a. sommarens provfisken i många av vattendragets sjöar, framskridandet av restaureringarna av de rinnande vattnen inom projektet samt resultaten från provfisket i de rinnande vattnen. Ur provfiskeresultaten kan man se, att andelen mörtfiskar är stor i alla de sjöar man provfiskat i (Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Hepari, Petäjärvi, Björnträsk) och mängden rovabborrar är liten, att gösbestånden är minst rätt starka och att gäddbeståndet är som tätast i sjöarna Hepari och Petäjärvi. Som ett resultat av skötselfiskekartläggningen har det klarnat, att skötselfiske har sedan 90-talet utförts i nästan 50 sjöar i västra Nyland och de totala fångsterna har varierat mycket i de olika sjöarna. Då det gäller de rinnande vattnen har man redan under detta år förverkligat restaureringar i Brännmalmsbäcken och man väntar på åtgärdstillstånd från NTM-centralen gällande Bölebäcken.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektledare och GIS-planerare
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106