Välj en sida

Bild: Öppning av tröskeln och införsel av grus ledde till en sammanlagt 100 meter lång sträcka med strömmande vatten som lämpar sig för öringen.

Den andra restaureringen av rinnande vatten inom projektet Sjundeå å 2030, förverkligades i Kyrkån i Sjundeå ås vattendragssystem. En ca 100 meter lång sträcka av det brutna övre loppet till ett forsområde som hållits rätt nära naturtillstånd restaurerades, genom att skapa grusbäddar för lek åt öringen och skyddsplatser för vattenlevande djur. Målet med restaureringen är att förbättra levnadsförhållandena för Sjundeå ås ursprungliga öringsstam; konstaterar projektets ansvariga för restaurering av rinnande vatten, Juha-Pekka Vähä.

Bild: Lempansinkoski övre lopp utgjordes av tre tvärgående trösklar gjorda av brutna stenblock.

Vid restaureringen öppnades och spreds stendammar, vars uppgift var att jämna ut vattennivån i fårans övre lopp. Dessutom återfördes sten som rensats ur fåran och samlats på stränderna och lekbäddar byggdes av grus som hämtats till platsen utifrån för öringens bröllopsfest på hösten. Lekgrusbäddarnas yta blev tiofalt större i samband med restaureringen, och växte från 6 m2 i fårans nedre lopp till totalt 60 m2. Också antalet skyddsområden ökades flerfalt i forsens övre lopp; gläder sig projektarbetare Joonas Tammivuori, som förverkligat restaureringen.

Restaureringsarbetet i Kyrkån gjordes som en del av projektet Sjundeå å 2030:s restaureringsåtgärder, med vilka man strävar till ett bättre ekologiskt tillstånd i hela Sjundeå ås vattendragssystem. Redan tidigare under år 2020 har restaurering av rinnande vatten inom projektet Sjundeå å 2030 gjorts i Kivikoskenpuro, i samband med bytet av brotrumma under Veijolavägen. Inom projektet inväntas restaureringens effekter på antalet öringsyngel under de kommande åren med intresse.  

Finansiärer för projektet Sjundeå å 2030 är kommunerna i avrinningsområdet: Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå, samt Rosk’n roll Oy Ab, föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands vatten och miljö rf. Under åren 2019–2022 har miljöministeriet finansierat projektet med sammanlagt 557 000 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd.

Tillägsuppgifter:

Joonas Tammivuori
Hanketyöntekijä
LUVY
joonas.tammivuori(at)luvy.fi
0445822348

Juha-Pekka Vähä
Hankepäällikkö
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727