Välj en sida

Bild: Behöring behandling om avloppsvatten är särdeles viktig på känsliga områden, som strandområden.

LINKKI 2018 -projektets slutrapport är publicerad. Under fältsäsongen 2018 nådde LINKKI-projektet genom sina kartläggnings-och rådgivningsbesök totalt 742 fastigheter och 967 personer i samband med glesbygdens avsloppsvattenbehandling.

Kartläggnings- och rådgivningsbesök erbjöds till totalt 18 känsliga områden såsom grundvatten- och strandområden och områdena hade valts ut tillsammans med projektets samarbetskommuner. På grund av ändringar i lagstiftningen, låg rådgivningens tyngdpunkt mera på dessa områden. Många rådgivningsbesök inleddes med att man redde ut, huruvida fastigheten befinner sig på ett känsligt område och därmed berörs av övergångstidens i kraft varande eller någon strängare bestämmelse från kommunen.  Invånarna förhöll sig såsom under tidigare år positiva till besöken och den respons man fick, var i regel positiv. Avloppsvattenrådgivarna deltog också i lokala torg- och byaevenemang, där folk fick rådgivning utan tidsreservering.

Utöver förverkligandet av besöken och stödet av dem satsade man inom LINKKI2018-projektet på elektronisk hantering av data. Rådgivarna hade under fältsäsongen en elektronisk blankett i användning, via vilken man fick uppgifterna direkt lagrade från fältet till databasen och uppgifterna kunde genast ses i geokarteringsprogrammet. Att samla in data elektroniskt sparade tid jämfört med tidigare lagring av data och karteringsuppgifterna var snabbt tillgängliga för kontroll och rapportering. Dessutom utvecklade man inom projektet ett gränssnittmaterial för kommunerna, via vilket kartläggningsuppgifterna har distribuerats till kommunerna som geodata.

Under år 2018, kunde man i likhet med år 2017, notera att livligheten i verksamheten inom glesbygdens avloppsvatten tilltagit ytterligare. ”Det känns som om invånarna tagit till sig förändringarna i lagstiftningen och att slutet på övergångstiden hägrar inom grundvatten- och strandområdena. Vi fick flera rådgivningssamtal per telefon än tidigare och invånarnas frågor var mycket specifika och man märkte, att folk tänkt mycket på saken” kommenterar projektkoordinator Virve Ståhl. Över 7 500 fastigheter i västra Nyland har fått avloppsvattenrådgivning under åren 2009-2018, men 28 000 fastigheter har inte ännu erbjudits rådgivning. LINKKI-projektets arbete har fortgått under år 2019 och målsättningen är att göra kartläggnings- och rådgivningsbesök på 650 fastigheter. Besök görs i mån av möjlighet fram till slutet av oktober, men efter det sammanställer man resultaten och rapporterar. 

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävar till, att tillsammans med kommunerna, främja behandlingen av glesbygdens avloppsvattenhantering. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna deltar Nylands NTM-central i finansieringen. Projektet sammanhänger med de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2014-2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om projektet hittas på hemsidan www.glesbygdensvatten.fi

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993