Välj en sida

Lojonejdens miljökluster är med i den landsomfattande energisparveckan, som detta år infaller 10-16.10.

Energisparvecka-kampanjen har arrangerats allt sedan år 1996 och avsikten med den är, att främja åtgärder som hör ihop med energisparande och hållbar konsumtion. Som riksomfattande koordinator och organisatör för kampanjen fungerar Motiva.

Lojonejdens miljökluster utmanar kommuninnevånarna att delta i energispartalkot!

Kommuninnevånarna kan låna infrarödmätare, med vilka man kan mäta hemmets eventuella värmeläckage. Mätarnas lånetid är två veckor och de kan lånas från Lojo stadsbibliotek, Ingå bibliotek samt Sjundeå kommunbibliotek. Lojonejdens miljökluster har även skaffat en värmekamera, med vilken man kan kontrollera till exempel fastighetens värmeisolering.

Lojonejdens miljökluster är ett av områdets industrier, kommuner och sammanslutningar grundat samarbets- och kunskapsnätverk, vars målsättning är, att upprätthålla och utveckla sina medlemmars verksamhet, utöka kunnandet hos medlemmarnas personal samt att utveckla informationsflödet och samarbetet och samverkan mellan medlemmarna.

Miljöklustrets medlemmar: Helsingin Metallipurkaus Oy, Ingå kommun, Lojo stad, Luksia, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Nordic Waterproofing Oy, Nordkalk Oy Ab, Novago Yrityskehitys Oy, Redono Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sappi Finland Operations Oy och Sjundeå kommun.

Till medlemmar kan företag, kommuner och sammanslutningar/utbildningsorganisationer ansluta sig. Medlemsmötet besluter om godkännandet av medlemmar.

Tilläggsuppgifter:

Piritta Ekroth
Klustrets koordinator
piritta.ekroth@luvy.fi