Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har köpt aktierna i LUVYLab Oy Ab som ägdes av Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy den 26 juni 2023.

Genom denna affär äger LUVY hela aktiekapitalet och laboratorieverksamheten i LUVYLab Oy Ab.

LUVY grundade LUVYLab Oy Ab tillsammans med Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy på hösten 2018, och LUVYs laboratorieverksamhet såldes till bolaget i slutet av 2018. LUVYLab Oy Ab inledde sin verksamhet i början av 2019.

LUVYLab Oy Ab >>

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.